ˆ

"Rodzina 500 plus"

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rodzina 500 plus - okres zasiłkowy od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-29 13:53:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Urząd Miejski w Dobrym Mieście przypomina, że świadczenia wychowawcze w okresie zasiłkowym 2017/2018 przyznane są do 30 września 2018r.
Aby otrzymać świadczenie na okres zasiłkowy 2018/2019, który rozpocznie się 1 października 2018 trzeba złożyć nowy wniosek.
 
Zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18 roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.
Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2017.
 
Wnioski
Wnioski można składać:
- drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Zachęcamy do skorzystania z tej formy złożenia wniosku, gwarantuje ona sprawne załatwienie sprawy, bez obawy oczekiwania w długiej kolejce.
 
- w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, 11-040 Dobre Miasto ul. Warszawska 14. Na ten adres można też wysyłać wypełnione wnioski za pośrednictwem poczty.
 
Uwaga!
Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.
 
W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.
 
Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.
Szczegółowe informacje www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Anielska-Łapiejko Data wytworzenia informacji: 2018-06-29 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Anielska-Łapiejko Data wprowadzenia do BIP 2018-06-29 13:53:45
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2018-06-29 14:02:13
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-06-29 14:02:13
Artykuł był wyświetlony: 641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rodzina 500 plus - okres zasiłkowy od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-28 09:44:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawowe zasady bez zmian
Podstawowe zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18 roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko. 
Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2016.
Główne zmiany w programie
1. Prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.  Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
 2. Wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 roku.
 3. W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.
 
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.
 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od 01.08.2017 do 31.10.2017
 
Świadczenie wychowawcze - formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Anielska-Łapiejko Data wytworzenia informacji: 2017-07-28 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Anielska-Łapiejko Data wprowadzenia do BIP 2017-07-28 09:44:41
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2017-07-28 09:45:37
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-06-29 13:55:21
Artykuł był wyświetlony: 2482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu