Edycja 2018 - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Edycja 2018

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ulotka

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-17 14:53:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

  • Ulotka (PDF, 605.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-08-17 14:53:53 | Data wytworzenia informacji: 2018-08-17 14:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Iwanek Data wytworzenia informacji: 2018-08-17 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Iwanek Data wprowadzenia do BIP 2018-08-17 14:53:20
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2018-08-17 14:53:56
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-08-17 14:53:56
Artykuł był wyświetlony: 5 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

RUSZYŁ NABÓR PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK !!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-13 13:10:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 13 sierpnia br. można składać propozycje projektów do zrealizowania na terenie gminy Dobre Miasto w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Nabór potrwa do 31 sierpnia 2018 r.
 
Terminy poszczególnych czynności związanych ze zgłaszaniem i wyborem projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. określa poniższy harmonogram*
 
Termin czynności
- 2018 rok –
Rodzaj czynności
 
od dnia podpisania zarządzenia do 3 sierpnia
 
Akcja informacyjna
 
13 - 31 sierpnia
 
Nabór zgłoszeń propozycji projektów
 
 
3 – 14 września
 
Weryfikacja zgłoszeń propozycji projektów  przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego
 
 
3 – 14 września
 
Podanie do publicznej wiadomości listy projektów podlegających głosowaniu
 
 
17 września – 5 października
 
Głosowanie
 
 
8 – 12 października
 
Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania
 
 
październik
 
Ujęcie w projekcie budżetu Gminy projektu lub projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku
 
 
 
*załącznik nr 5 do zarządzenia Nr Og.0050.152.2018.MI Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zgłaszania, weryfikacji i wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Iwanek Data wytworzenia informacji: 2018-08-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Iwanek Data wprowadzenia do BIP 2018-08-13 13:10:24
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2018-08-13 13:10:40
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-08-13 13:10:40
Artykuł był wyświetlony: 19 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IV EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO !!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-27 14:35:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Już CZWARTY raz mieszkańcy miasta i gminy Dobre Miasto będą mogli zgłaszać swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego. Poprzednie trzy edycje pokazały, że inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy. Dlatego też, i w tym roku po raz kolejny uruchamiamy procedurę Budżetu Obywatelskiego.
 
SŁOWO O BUDŻECIE OBYWATELSKIM
 
Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy poprzez:
  • zgłaszanie propozycji jednorocznych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, należących do kompetencji Gminy,
  • głosowanie na projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną i merytoryczną.
Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy w drodze głosowania, wskazują projekt lub projekty do realizacji przez Gminę. 
 
NA CO MOŻNA ZGŁOSIĆ PROJEKT ?
 
Twój pomysł może dotyczyć inwestycji albo zadań o charakterze nieinwestycyjnym. Pomimo, iż w roku ubiegłym mieszkańcy nie zdecydowali się na zgłaszanie tzw. projektów „miękkich”, pozostawiliśmy taką możliwość. Projekty mogą dotyczyć wszelkich działań, które nie są inwestycjami. 
W tym roku będzie można również składać wspólne projekty inwestycyjne – realizowane jednocześnie w kilku sołectwach, czy osiedlach. Polega to na tym, że jeden projekt może obejmować inwestycją kilka miejsc na terenie gminy, czyli być zlokalizowany w kliku wsiach, czy osiedlach w mieście.  Warunkiem jest, aby inwestycja była tego samego rodzaju, czyli służyła tym samym celom, np.: projekt dotyczący kilku obiektów rekreacyjnych; projekt dotyczący kilku obiektów sportowych; projekt dotyczący kilku dróg, czy kilku chodników.  
WAŻNE! Zasada składania takiego projektu jest jednakowa dla wszystkich zgłaszanych projektów tzn.: formularz zgłoszeniowy składa jeden wnioskodawca i załącza listę poparcia projektu z co najmniej pięćdziesięcioma podpisami mieszkańców gminy.
Każdy zgłoszony projekt musi należeć do zadań własnych gminy oraz być realizowany na terenach będących jej wyłączną własnością. Zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji w całości w ciągu jednego roku kalendarzowego, tj. w 2019 roku.
 
KTO MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT ?
 
Każdy mieszkaniec gminy Dobre Miasto, który ukończył 18 rok życia może zgłosić jeden projekt pod warunkiem, że uzyska poparcie projektu przez co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców gminy.
 
JAK I GDZIE ZGŁOSIĆ PROJEKT ?
 
Propozycję projektu należy zgłosić na prawidłowo wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Formularz wraz z załącznikami składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego – pokój nr 12, I piętro lub przesyła na adres:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11- 040 Dobre Miasto
Formularz zgłoszeniowy oraz lista poparcia dostępne są w wersji elektronicznej lub papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miejskiego.
Termin naboru zgłoszeń propozycji projektów określa harmonogram
Nabór zgłoszeń potrwa zgodnie z harmonogramem od 13 do 31 sierpnia 2018 r.
 
JAKA JEST PULA PIENIĘDZY NA BUDŻET OBYWATELSKI ?
 
Do dyspozycji mieszkańców przeznacza się kwotę 500 000 zł, z czego na projekty „miękkie” nie więcej niż 100 000 zł.
Podobnie, jak w roku ubiegłym wartość pojedynczego projektu nie może być mniejsza niż 50 000 zł.
W ramach całkowitej puli 500 000 zł zrealizowany może być jeden lub kilka projektów.
WAŻNE! Do realizacji zostaną przyjęte projekty, które realizowane w całości, uzyskają w kolejności największą liczbę głosów ważnych oraz których łączna wartość liczona narastająco nie spowoduje przekroczenia kwoty 500 000 zł.
 
GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?
 
Pomysł do Budżetu Obywatelskiego można skonsultować z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście:
  • w zakresie stanu własnościowego terenu, na którym planowana jest lokalizacja projektu – Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa: ul. Warszawska 14 pok. nr 6; tel. 89 616 19 24
  • w zakresie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów wynikających z Uchwal Rady oraz określenia szacunkowego kosztu projektu – Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego: ul. Warszawska 7, piętro I; tel. 89 615 10 69.
 
 
 
Zarządzenie oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej pod adresem: bip.dobremiasto.com.pl
Wszystkie udostępnione dokumenty można otrzymać w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 14.
Szczegółowych informacji udziela Magdalena Iwanek – Sekretarz Gminy – osobiście pok. nr 11 lub pod nr tel. 89 616 14 24 oraz 662 142 994.
 
ZGŁASZAJ, GŁOSUJ, DECYDUJ !!!
ZAPRASZAMY

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Iwanek Data wytworzenia informacji: 2018-07-27 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Iwanek Data wprowadzenia do BIP 2018-07-27 14:35:49
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2018-07-27 14:53:09
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-07-30 08:21:10
Artykuł był wyświetlony: 315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu