ˆ

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Opinie Regionalej Izby Obrachunkowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-07-28 14:23:59

Rok 2018

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-7/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobre Miasto na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2018 r.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-184/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Dobre Miasto kredytu długoterminowego w kwocie 16.413.250 zł.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-188/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za 2017 rok.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-369/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrego Miasta absolutorium za 2017 rok.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-521/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dobrego Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.

Rok 2017

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-16/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobre Miasto na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 oraz uchwały budżetowej na rok 2017.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-17/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dobre Miasto na 2017 rok.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-156/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za 2016 rok.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-432/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu w wysokości 6.700.000,00 zł przez Gminę Dobre Miasto na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-575/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-576/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 

Rok 2016

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-22/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobre Miastona podstawie przyjętej przez jendostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 oraz uchwały budżetowej na rok 2016.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-164/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za 2015 rok.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-398/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 września 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dobrego Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-471/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-472/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-473/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobre Miasto na 2017 rok.

Rok 2015

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-99/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobre Miasto na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz uchwały budżetowej na rok 2015.

 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-173/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za 2014 rok

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-349/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dobrego Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-474/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
 
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-475/15 Składu Orzekającego Regionalenj Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.
 

Rok 2014

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-156/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za 2013 rok
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-399/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 września 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dobrego Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-78/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dobre Miasto na 2014 rok
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-77/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobre Miasto na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 oraz uchwały budżetowej na rok 2014
Uchwała Rr RIO.VIII-0120-635/14 Składu Orzekającego Regionalnej Isby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-634/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

Rok 2013

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-97/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobre Miasto, na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 oraz uchwały budżetowej na rok 2013.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-251/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za rok 2012
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-623/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-624/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-625/13 Składu Orzekającego Regionelnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobre Miasto na 2014 rok

Rok 2012

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-104/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobre Miasto na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018 oraz uchwały budżetowej na rok 2012.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-732/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-733/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok

Rok 2011

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-120/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dobre Miasto na 2011 rok.

Uchwała RIO.VIII-0120-251/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii  przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2010. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-360/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie opinii o mozliwości spłaty przez Gminę Dobre Miasto kredytu w kwocie 3.885.649,00 zł. 
Uchwała Nr RIO.VIII.0120-520/11 Składu Orzekającego Regionalenj Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Dobrego Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-637/11 Składu Orzekającego Regionalenj Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Dobre Miasto kredytu w kwocie 1.484.857,00 zł.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-831/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-832/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.

Rok 2010

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-87/10 Składu Orzekającego Regionalenj Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-608/10 Składu Orzekającego Regionalej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobre Miasto.

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-607/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-609/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie uchwały w sprawie wieloloetniej prognozy finansowej na lata 2011-2018.
 

Rok 2009

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-351/09 Składu Orzekającego Regionalej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłozonym przez Burmistrza Dobrego Miasta projekcie budżetu na 2010 rok oraz prawidłowości załaczonej do projektu budżetu prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Salmanowicz Data wytworzenia informacji: 2010-07-28 14:23:59
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Salmanowicz Data wprowadzenia do BIP 2010-07-28 14:23:59
Wprowadził informację do BIP: Milena Kacprzycka Data udostępnienia informacji: 2010-07-28 14:24:10
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-09-20 13:04:52
Artykuł był wyświetlony: 3128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu