ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1551 2008-02-28 Uchwały Rady Miejskiej XX/123/08 zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/234/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny zmienionej Uchwałą Nr LII/399/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2005 r., Uchwałą Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14 grudnia 2006 r., Uchwałą Nr XV/86/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 listopada 2007 r. XX/123/08 Nieobowiązujący
1552 2008-02-28 Uchwały Rady Miejskiej XX/124/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Smolajny XX/124/08 Obowiązujący
1553 2008-02-28 Uchwały Rady Miejskiej XX/125/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Cerkiewnik - kolonia XX/125/08 Obowiązujący
1554 2008-02-28 Uchwały Rady Miejskiej XX/126/08 w sprawie: przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla Burmistrza Dobrego Miasta XX/126/08 Obowiązujący
1555 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/127/08 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok XXI/127/08 Obowiązujący
1556 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/128/08 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków XXI/128/08 Obowiązujący
1557 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/129/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Garnizonowej i Jeziorańskiej w Dobrym Mieście uchwalonego Uchwałą Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 sierpnia 1999 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 66 poz. 1102 z dnia 8 października 1999 r. XXI/129/08 Obowiązujący
1558 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/130/08 w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/376/02 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobre Miasto XXI/130/08 Nieobowiązujący
1559 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/131/08 w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobre Miasto na lata 2008-2015" XXI/131/08 Obowiązujący
1560 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/132/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/289/2001 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto oraz granic ich obwodów XXI/132/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu