ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1551 2004-03-22 Uchwały Rady Miejskiej XXII/168/04 w sprawie: przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Warszewskiej, Kolejowej, Zwycięstwa, Gdańskiej, Łużyckiej. XXII/168/04 Obowiązujący
1552 2004-03-22 Uchwały Rady Miejskiej XXII/167/04 w sprawie: udzielenia pożyczek wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów remontu części wspólnych nieruchomości. XXII/167/04 Obowiązujący
1553 2004-02-27 Uchwały Rady Miejskiej XXI/166/04 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. XXI/166/04 Obowiązujący
1554 2004-02-27 Uchwały Rady Miejskiej XXI/165/04 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXVI/254/00 z dnia 29.09.2000r. w sprawie zasad wynagradzania, ustalania regulaminu i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmine Dobre Miasto, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/264/00 z dnia 30.10.2000r. XXI/165/04 Obowiązujący
1555 2004-02-27 Uchwały Rady Miejskiej XXI/164/04 w sprawie: nadania nazw ulicom na terenie miasta Dobre Miasto. XXI/164/04 Obowiązujący
1556 2004-02-27 Uchwały Rady Miejskiej XXI/163/04 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej. XXI/163/04 Obowiązujący
1557 2004-02-27 Uchwały Rady Miejskiej XXI/162/04 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. XXI/162/04 Obowiązujący
1558 2004-02-27 Uchwały Rady Miejskiej XXI/161/04 w sprawie: zmian w budżecie na 2004 rok. XXI/161/04 Obowiązujący
1559 2004-02-27 Uchwały Rady Miejskiej XXI/160/04 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/116/03 z dnia 12.12.2003r. XXI/160/04 Obowiązujący
1560 2004-02-27 Uchwały Rady Miejskiej XXI/159/04 w sprawie: udzielenia bonifikaty przy sprzedaży gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników wieczystych i sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntu będącego w ich użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych. XXI/159/04 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu