ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1601 2008-02-28 Uchwały Rady Miejskiej XX/125/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Cerkiewnik - kolonia XX/125/08 Obowiązujący
1602 2008-02-28 Uchwały Rady Miejskiej XX/126/08 w sprawie: przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla Burmistrza Dobrego Miasta XX/126/08 Obowiązujący
1603 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/127/08 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok XXI/127/08 Obowiązujący
1604 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/128/08 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków XXI/128/08 Obowiązujący
1605 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/129/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Garnizonowej i Jeziorańskiej w Dobrym Mieście uchwalonego Uchwałą Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 sierpnia 1999 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 66 poz. 1102 z dnia 8 października 1999 r. XXI/129/08 Obowiązujący
1606 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/130/08 w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/376/02 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobre Miasto XXI/130/08 Nieobowiązujący
1607 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/131/08 w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobre Miasto na lata 2008-2015" XXI/131/08 Obowiązujący
1608 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/132/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/289/2001 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto oraz granic ich obwodów XXI/132/08 Obowiązujący
1609 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/134/08 w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dobre Miasto XXI/134/08 Obowiązujący
1610 2008-04-24 Uchwały Rady Miejskiej XXII/135/08 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok. XXII/135/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu