ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1651 2008-06-10 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/142/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. XXIII/142/08 Obowiązujący
1652 2008-06-10 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/143/08 w sprawie: zmian w Statucie Gminy Dobre Miasto. XXIII/143/08 Nieobowiązujący
1653 2008-04-02 Uchwały Rady Miejskiej XXI/133/08 w sprawie: cen biletów za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście XXI/133/08 Zmieniony
1654 2008-06-10 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/144/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/133/2008 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie cen biletów za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście. XXIII/144/08 Obowiązujący
1655 2008-06-10 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/145/08 w sprawie: zmianiająca uchwałę Nr XVI/97 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok. XXIII/145/08 Obowiązujący
1656 2007-12-06 Uchwały Rady Miejskiej XVI/97/07 w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok. XVI/97/07 Zmieniony
1657 2008-06-10 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/146/08 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego. XXIII/146/08 Obowiązujący
1658 2008-06-10 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/147/08 w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. XXIII/147/08 Obowiązujący
1659 2008-06-10 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/148/08 w sprawie: uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny. XXIII/148/08 Obowiązujący
1660 2008-06-10 Uchwały Rady Miejskiej XXIII/149/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zalesienie gruntów rolnych na terenie Gminy Dobre Miasto. XXIII/149/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu