ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-03-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowej kapliczce przydrożnej pw. Św. Jerzego w Dobrym Mieście. LIV/352/2018 Obowiązujący
22 2018-03-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. LIV/351/2018 Obowiązujący
23 2018-03-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. LIV/350/2018 Obowiązujący
24 2018-03-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. LIV/349/2018 Obowiązujący
25 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LII/335/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”. LIII/348/2018 Obowiązujący
26 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022 dla Gminy Dobre Miasto”. LIII/347/2018 Obowiązujący
27 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu. LIII/346/2018 Obowiązujący
28 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 442/50 i działka nr 442/37, położonej w obrębie nr 2 miasta Dobre Miasto wraz z budynkiem użytkowym nr 7 przy ul. Grunwaldzkiej. LIII/345/2018 Uchylony
29 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych. LIII/344/2018 Obowiązujący
30 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N od m. Piotraszewo do granicy powiatu” realizowanego w partnerstwie z Powiatem Olsztyńskim w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. LIII/343/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu