ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Romualda Traugutta, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. XXXVIII/259/2017 Obowiązujący
22 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 października 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXVIII/258/2017 Obowiązujący
23 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XXXVIII/257/2017 Obowiązujący
24 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto. XXXVIII/256/2017 Obowiązujący
25 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto. XXXVIII/255/2017 Obowiązujący
26 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto. XXXVIII/254/2017 Obowiązujący
27 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XXXVIII/253/2017 Obowiązujący
28 2017-03-09 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. XXXVII/252/2017 Obowiązujący
29 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Dobrym Mieście do składu zespołu do spraw nagród ii wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. XXXVI/251/2017 Obowiązujący
30 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. XXXVI/250/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu