ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”. LII/335/2018 Zmieniony
22 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych. LII/334/2018 Obowiązujący
23 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Dobrym Mieście do składu zespołu do spraw nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. LII/333/2018 Obowiązujący
24 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz przedszkolom realizującym wychowanie przedszkolne w innych formach, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. LII/332/2018 Obowiązujący
25 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. LII/331/2018 Obowiązujący
26 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. LII/330/2018 Obowiązujący
27 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. LII/329/2018 Obowiązujący
28 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu. LII/328/2018 Obowiązujący
29 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. LII/327/2018 Obowiązujący
30 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. LII/326/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu