Akty prawne - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LII/335/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”. LV/364/2018 Obowiązujący
32 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi. LV/363/2018 Obowiązujący
33 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Piechurów, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. LV/362/2018 Obowiązujący
34 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Dobre Miasto oraz określenia sezonu kąpielowego. LV/361/2018 Zmieniony
35 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto oraz nadania mu statutu. LV/360/2018 Zmieniony
36 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobre Miasto. LV/359/2018 Obowiązujący
37 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej powołanej pn. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. LV/358/2018 Obowiązujący
38 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. LV/357/2018 Obowiązujący
39 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczna Gmina Dobre Miasto" na lata 2018-2020 LV/356/2018 Obowiązujący
40 2018-03-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. LIV/355/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu