ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XXXVI/249/2017 Obowiązujący
32 2017-02-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XXXVI/248/2017 Obowiązujący
33 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXV/232/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom oraz przedszkolom realizującym wychowanie przedszkolne w innych formach, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. XXXVI/247/2017 Obowiązujący
34 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XXXVI/246/2017 Obowiązujący
35 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen biletów za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście. XXXVI/245/2017 Obowiązujący
36 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ul. Pionierów 5, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym. XXXVI/244/2017 Obowiązujący
37 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn.: "Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1415N w m. Piotraszewo realizowanego w partnerstwie z Powiatem Olsztyńskim w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". XXXVI/243/2017 Uchylony
38 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową. XXXVI/242/2017 Obowiązujący
39 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre Miasto w 2017 r. XXXVI/241/2017 Obowiązujący
40 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji „My–Guide” – mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach. XXXVI/240/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu