ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrym Mieście z siedzibą w Jesionowie. LIII/342/2018 Obowiązujący
32 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście. LIII/341/2018 Obowiązujący
33 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 - 2027 w Gminie Dobre Miasto. LIII/340/2018 Obowiązujący
34 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2018 roku. LIII/339/2018 Obowiązujący
35 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Długiej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. LIII/338/2018 Obowiązujący
36 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina. LIII/337/2018 Obowiązujący
37 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. LIII/336/2018 Obowiązujący
38 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”. LII/335/2018 Zmieniony
39 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych. LII/334/2018 Obowiązujący
40 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Dobrym Mieście do składu zespołu do spraw nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. LII/333/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu