Akty prawne - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych. LIII/344/2018 Obowiązujący
52 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N od m. Piotraszewo do granicy powiatu” realizowanego w partnerstwie z Powiatem Olsztyńskim w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. LIII/343/2018 Obowiązujący
53 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrym Mieście z siedzibą w Jesionowie. LIII/342/2018 Obowiązujący
54 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście. LIII/341/2018 Obowiązujący
55 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 - 2027 w Gminie Dobre Miasto. LIII/340/2018 Obowiązujący
56 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2018 roku. LIII/339/2018 Obowiązujący
57 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Długiej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. LIII/338/2018 Obowiązujący
58 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina. LIII/337/2018 Obowiązujący
59 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. LIII/336/2018 Obowiązujący
60 2018-01-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”. LII/335/2018 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu