ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen biletów za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście. XXXVI/245/2017 Obowiązujący
52 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ul. Pionierów 5, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym. XXXVI/244/2017 Obowiązujący
53 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn.: "Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1415N w m. Piotraszewo realizowanego w partnerstwie z Powiatem Olsztyńskim w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". XXXVI/243/2017 Uchylony
54 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową. XXXVI/242/2017 Zmieniony
55 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobre Miasto w 2017 r. XXXVI/241/2017 Obowiązujący
56 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji „My–Guide” – mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach. XXXVI/240/2016 Obowiązujący
57 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej powołanej pn. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. XXXVI/239/2017 Obowiązujący
58 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu. XXXVI/238/2017 Obowiązujący
59 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XXXVI/237/2017 Obowiązujący
60 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Statucie Gminy Dobre Miasto. XXXVI/236/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu