ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXI/360/01 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Usług Wodnych w Dobrym Mieście. XXXV/235/2017 Obowiązujący
62 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. XXXV/234/2017 Obowiązujący
63 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XXXV/233/2017 Uchylony
64 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom oraz przedszkolom realizującym wychowanie przedszkolne w innych formach, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. XXXV/232/2017 Zmieniony
65 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017”. XXXV/231/2017 Obowiązujący
66 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ul. Marii Zientary-Malewskiej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. XXXV/230/2017 Obowiązujący
67 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow” zmienionego uchwałą nr XXIV/170/2016 z dnia 19 maja 2016 r. XXXV/229/2017 Obowiązujący
68 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XXXV/228/2017 Obowiązujący
69 2016-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2017. XXXIV/227/2016 Obowiązujący
70 2016-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2017. XXXIV/226/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu