ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2016-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ul. Marii Zientary-Malewskiej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. XXXIV/219/2016 Obowiązujący
62 2016-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. XXXIV/218/2016 Obowiązujący
63 2016-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. XXXIV/217/2016 Obowiązujący
64 2016-12-08 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. XXXIII/216/2016 Obowiązujący
65 2016-12-08 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2017 rok XXXIII/214/2016 Obowiązujący
66 2016-12-08 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2017-2023. XXXIII/215/2016 Obowiązujący
67 2016-11-23 Uchwały Rady Miejskiej uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017. XXXII/213/2016 Obowiązujący
68 2016-11-23 Uchwały Rady Miejskiej uchwała w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej w Dobrym Mieście i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Mieście i nadania statutu. XXXII/212/2016 Obowiązujący
69 2016-11-23 Uchwały Rady Miejskiej uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Dobre Miasto. XXXII/211/2016 Obowiązujący
70 2016-11-23 Uchwały Rady Miejskiej uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/48/03 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dni 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania, wypłacania oraz wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. XXXII/210/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu