ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-03-09 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. XXXVII/252/2017 Obowiązujący
62 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Dobrym Mieście do składu zespołu do spraw nagród ii wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. XXXVI/251/2017 Obowiązujący
63 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. XXXVI/250/2017 Obowiązujący
64 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XXXVI/249/2017 Obowiązujący
65 2017-02-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XXXVI/248/2017 Obowiązujący
66 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXV/232/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom oraz przedszkolom realizującym wychowanie przedszkolne w innych formach, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. XXXVI/247/2017 Obowiązujący
67 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XXXVI/246/2017 Obowiązujący
68 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen biletów za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście. XXXVI/245/2017 Obowiązujący
69 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ul. Pionierów 5, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym. XXXVI/244/2017 Obowiązujący
70 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla zadania pn.: "Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1415N w m. Piotraszewo realizowanego w partnerstwie z Powiatem Olsztyńskim w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". XXXVI/243/2017 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu