ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobre Miasto na lata 2012-2027”. XL/265/2017 Obowiązujący
72 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrego Miasta XL/264/2017 Obowiązujący
73 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. XL/263/2017 Obowiązujący
74 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XL/262/2017 Obowiązujący
75 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. XXXVIII/261/2017 Obowiązujący
76 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Kabikiejmach Dolnych, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. XXXVIII/260/2017 Obowiązujący
77 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Romualda Traugutta, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. XXXVIII/259/2017 Obowiązujący
78 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 października 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXVIII/258/2017 Obowiązujący
79 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XXXVIII/257/2017 Obowiązujący
80 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto. XXXVIII/256/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu