ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2016-10-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „ Preliminarza Wydatków na rok 2016, związanego z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy” stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/124/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 grudnia 2015 roku. XXXI/199/2016 Obowiązujący
82 2016-10-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. XXXI/198/2016 Obowiązujący
83 2016-10-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. XXX/197/2016 Obowiązujący
84 2016-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobre Miasto do roku 2020. XXIX/193/2016 Obowiązujący
85 2016-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Odnowienie zielonej strefy w centrum miasta" zgodnie z zapisami studium wykonalności. XXIX/196/2016 Obowiązujący
86 2016-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie ze spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie i zbycie akcji tej Spółki. XXIX/195/2016 Obowiązujący
87 2016-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Kabikiejmach Dolnych, gmina Dobre Miasto, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym. XXIX/194/2016 Obowiązujący
88 2016-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych nr 1447N i 1428N na terenie Gminy Dobre Miasto. XXIX/192/2016 Obowiązujący
89 2016-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Cerkiewnik-Kolonia. XXIX/191/2016 Obowiązujący
90 2016-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych XXIX/190/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu