ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto. XXXVIII/255/2017 Obowiązujący
82 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto. XXXVIII/254/2017 Obowiązujący
83 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XXXVIII/253/2017 Obowiązujący
84 2017-03-09 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. XXXVII/252/2017 Obowiązujący
85 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Dobrym Mieście do składu zespołu do spraw nagród ii wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. XXXVI/251/2017 Obowiązujący
86 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. XXXVI/250/2017 Nieobowiązujący
87 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XXXVI/249/2017 Uchylony
88 2017-02-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia rodzaju dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. XXXVI/248/2017 Uchylony
89 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXV/232/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom oraz przedszkolom realizującym wychowanie przedszkolne w innych formach, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. XXXVI/247/2017 Obowiązujący
90 2017-02-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XXXVI/246/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu