Akty prawne - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-12-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Urbanowo. L/314/2017 Obowiązujący
82 2017-12-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. L/313/2017 Obowiązujący
83 2017-11-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2018”. XLIX/312/2017 Obowiązujący
84 2017-11-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”. XLIX/311/2017 Obowiązujący
85 2017-11-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto, w ośmioletnie szkoły podstawowe. XLIX/310/2017 Obowiązujący
86 2017-11-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Preliminarza Wydatków na rok 2017, związanego z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy” stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/231/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 stycznia 2017 roku. XLIX/309/2017 Obowiązujący
87 2017-11-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobre Miasto na lata 2016 – 2021”. XLIX/308/2017 Obowiązujący
88 2017-11-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Marcina w Jesionowie. XLIX/307/2017 Obowiązujący
89 2017-11-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Piotraszewie. XLIX/306/2017 Obowiązujący
90 2017-11-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre Miasto. XLIX/305/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu