ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom oraz przedszkolom realizującym wychowanie przedszkolne w innych formach, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. XXXV/232/2017 Zmieniony
82 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017”. XXXV/231/2017 Zmieniony
83 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ul. Marii Zientary-Malewskiej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. XXXV/230/2017 Obowiązujący
84 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Dobre Miasto w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow” zmienionego uchwałą nr XXIV/170/2016 z dnia 19 maja 2016 r. XXXV/229/2017 Obowiązujący
85 2017-01-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XXXV/228/2017 Obowiązujący
86 2016-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2017. XXXIV/227/2016 Obowiązujący
87 2016-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2017. XXXIV/226/2016 Obowiązujący
88 2016-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/326/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto. XXXIV/225/2016 Obowiązujący
89 2016-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 13 września 2012 r. w sprawie cen biletów za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście, zmienionej uchwałą Nr XXXI/217/2012 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 września 2012 r., uchwałą Nr XL/280/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 marca 2016 roku oraz uchwałą Nr XXXI/200/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 października 2016 roku. XXXIV/224/2016 Zmieniony
90 2016-12-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. XXXIV/223/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu