ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-07-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/185/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobre Miasto na lata 2016-2021", zmienionej uchwałą Nr XXXI/204/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 października 2016 roku. XLIII/275/2017 Zmieniony
82 2017-07-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XLIII/274/2017 Obowiązujący
83 2017-06-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre Miasto. XLII/273/2017 Obowiązujący
84 2017-06-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XLII/272/2017 Obowiązujący
85 2017-06-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrego Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. XLII/271/2017 Obowiązujący
86 2017-06-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. XLII/270/2017 Obowiązujący
87 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Dobrym Mieście. XL/269/2017 Obowiązujący
88 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Karola Świerczewskiego na ulicę Generała Stanisława Maczka. XL/268/2017 Obowiązujący
89 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Mikołaja w Dobrym Mieście. XL/267/2017 Obowiązujący
90 2017-05-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele w Orzechowie. XL/266/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu