ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2016-12-08 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2017 rok XXXIII/214/2016 Obowiązujący
82 2016-12-08 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2017-2023. XXXIII/215/2016 Obowiązujący
83 2016-11-23 Uchwały Rady Miejskiej uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017. XXXII/213/2016 Obowiązujący
84 2016-11-23 Uchwały Rady Miejskiej uchwała w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej w Dobrym Mieście i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Mieście i nadania statutu. XXXII/212/2016 Obowiązujący
85 2016-11-23 Uchwały Rady Miejskiej uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Dobre Miasto. XXXII/211/2016 Obowiązujący
86 2016-11-23 Uchwały Rady Miejskiej uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/48/03 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dni 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania, wypłacania oraz wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. XXXII/210/2016 Obowiązujący
87 2016-11-23 Uchwały Rady Miejskiej uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. XXXII/209/2016 Obowiązujący
88 2016-11-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. XXXII/208/2016 Obowiązujący
89 2016-11-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre Miasto. XXXII-207-2016 Obowiązujący
90 2016-11-23 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXII/206/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu