ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrego Miasta. LVII/386/2018 Obowiązujący
2 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LVII/385/2018 Obowiązujący
3 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre Miasto. LVII/384/2018 Obowiązujący
4 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Poprzecznej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. LVII/383/2018 Obowiązujący
5 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dobre Miasto oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny. LVII/382/2018 Obowiązujący
6 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Dobre Miasto, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali. LVII/381/2018 Obowiązujący
7 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobre Miasto na lata 2018 – 2022. LVII/380/2018 Obowiązujący
8 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Piotraszewo na lata 2018-2024". LVII/379/2018 Obowiązujący
9 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobre Miasto. LVII/378/2018 Obowiązujący
10 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Dobre Miasto miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. LVII/377/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu