ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. XXXVIII/261/2017 Obowiązujący
2 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Kabikiejmach Dolnych, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. XXXVIII/260/2017 Obowiązujący
3 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Romualda Traugutta, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. XXXVIII/259/2017 Obowiązujący
4 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 października 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXVIII/258/2017 Obowiązujący
5 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XXXVIII/257/2017 Obowiązujący
6 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto. XXXVIII/256/2017 Obowiązujący
7 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto. XXXVIII/255/2017 Obowiązujący
8 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto. XXXVIII/254/2017 Obowiązujący
9 2017-03-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XXXVIII/253/2017 Obowiązujący
10 2017-03-09 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. XXXVII/252/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu