ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dobre Miasto oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny. LX/405/2018 Obowiązujący
2 2018-09-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia dróg kategorii dróg gminnych. XL/404/2018 Obowiązujący
3 2018-09-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Poprzecznej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. LX/403/2018 Obowiązujący
4 2018-09-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/389/02 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobrym Mieście. LX/402/2018 Obowiązujący
5 2018-09-13 Uchwały Rady Miejskiej uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLV/306/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i rekreacji w Dobrym Mieście. LX/401/2018 Obowiązujący
6 2018-09-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego wyposażenia kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie. LX/400/2018 Obowiązujący
7 2018-09-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele w Orzechowie. LX/399/2018 Obowiązujący
8 2018-09-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytkowego Zespołu Pałacowego w Smolajnach. LX/398/2018 Obowiązujący
9 2018-09-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Łużyckiej i linii kolejowej relacji Gutkowo-Braniewo. LX/397/2018 Obowiązujący
10 2018-09-13 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie leczniczym i domu pomocy społecznej. LX/396/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu