ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 442/50 i działka nr 442/37, położonej w obrębie nr 2 miasta Dobre Miasto wraz z budynkiem użytkowym nr 7 przy ul. Grunwaldzkiej. LV/367/2018 Obowiązujący
2 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto ograniczonymi prawami rzeczowymi. LV/366/2018 Obowiązujący
3 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii drogi gminnej. LV/365/2018 Obowiązujący
4 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LII/335/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”. LV/364/2018 Obowiązujący
5 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi. LV/363/2018 Obowiązujący
6 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Piechurów, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. LV/362/2018 Obowiązujący
7 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Dobre Miasto oraz określenia sezonu kąpielowego. LV/361/2018 Obowiązujący
8 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto oraz nadania mu statutu. LV/360/2018 Obowiązujący
9 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobre Miasto. LV/359/2018 Obowiązujący
10 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej powołanej pn. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. LV/358/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu