ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna Stajnia”. LVI/372/2018 Obowiązujący
2 2018-05-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LV/361/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Dobre Miasto oraz określenia sezonu kąpielowego. LVI/371/2018 Obowiązujący
3 2018-05-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2018 – 2025. LVI/370/2018 Obowiązujący
4 2018-05-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. LVI/369/2018 Obowiązujący
5 2018-05-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrym Mieście z siedzibą w Jesionowie. LVI/368/2018 Obowiązujący
6 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 442/50 i działka nr 442/37, położonej w obrębie nr 2 miasta Dobre Miasto wraz z budynkiem użytkowym nr 7 przy ul. Grunwaldzkiej. LV/367/2018 Uchylony
7 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto ograniczonymi prawami rzeczowymi. LV/366/2018 Obowiązujący
8 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii drogi gminnej. LV/365/2018 Obowiązujący
9 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr LII/335/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”. LV/364/2018 Obowiązujący
10 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi. LV/363/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu