Uchwały Rady Miejskiej - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-08-09 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dobre Miasto na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. LIX/394/2018 Obowiązujący
2 2018-08-09 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Urbanowo. LIX/393/2018 Obowiązujący
3 2018-08-09 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. LIX/392/2018 Obowiązujący
4 2018-07-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto oraz nadania mu statutu. LVIII/391/2018 Obowiązujący
5 2018-07-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów położonych na terenie Gminy Dobre Miasto za ochronne. LVIII/390/2018 Obowiązujący
6 2018-07-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobre Miasto. LVIII/389/2018 Obowiązujący
7 2018-07-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. LVIII/388/2018 Obowiązujący
8 2018-07-19 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2018-2025. LVIII/387/2018 Obowiązujący
9 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrego Miasta. LVII/386/2018 Obowiązujący
10 2018-06-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. LVII/385/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu