ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-08-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo”. XLIV/279/2017 Obowiązujący
2 2017-08-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin-Swobodna”. XLIV/278/2017 Obowiązujący
3 2017-08-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Kwieli w ciągu drogi powiatowej nr 1447N poprzez utworzenie kładki dla pieszych”. XLIV/277/2017 Obowiązujący
4 2017-08-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok XLIV/276/2017 Obowiązujący
5 2017-07-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/185/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobre Miasto na lata 2016-2021", zmienionej uchwałą Nr XXXI/204/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 października 2016 roku. XLIII/175/2017 Obowiązujący
6 2017-07-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XLIII/274/2017 Obowiązujący
7 2017-06-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre Miasto. XLII/273/2017 Obowiązujący
8 2017-06-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. XLII/272/2017 Obowiązujący
9 2017-06-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrego Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. XLII/271/2017 Obowiązujący
10 2017-06-22 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. XLII/270/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście