ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: ALKOHOLE - zezwolenia

Szczegóły informacji

ALKOHOLE - zezwolenia

Wydział: Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-16 19:59:18

Termin załatwienia

* Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca * Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni * Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta (catering), w oparciu o zawartą z nim umowę – ok. 14 dni

Osoba kontaktowa

Magdalena Herman-Więckowska

Miejsce załatwienia

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich, pokój nr 22
tel. 89 615 39 39
Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto, I piętro, pokój nr 12

Telefon kontaktowy

89 615 39 39

Adres e-mail

m.wieckowska@dobremiasto.com.pl

Sposób załatwienia

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

A. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
B. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
C. powyżej 18 % zawartości alkoholu
 
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży wydaje się na okres 5 lat.
Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w opraciu o zawartą z nim umowę (catering), zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto
pokój nr 22

Wymagane Dokumenty

Wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzach wniosków.

Opłaty

Opłatę wnosi się za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym.

Wysokość wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć:

1. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą:
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:

A. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
B. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
C. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

Opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok winna być wniesiona w całości - jednorazowo - przed wydaniem zezwolenia i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

2. Przedsiębiorcy, których zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy lub traci ważność w ciągu roku:

Przedsiębiorca, którego zezwolenie utrzymuje ważność przez cały rok kalendarzowy wnosi opłatę jednorazowo do 31 stycznia lub w 3 równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
W przypadku przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie tracące ważność w ciągu danego roku, opłata za korzystanie z zezwolenia za dany rok kalendarzowy winna być wniesiona w całości - jednorazowo - do 31 stycznia danego roku i w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
OPŁATA DOT. ZEZWOLEŃ OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY
525 zł A. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
525 zł B. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
2 100 zł C. powyżej 18% zawartości alkoholu którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł
1,4% wartości sprzedaży A. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
1,4% wartości sprzedaży B. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
2,7% wartości sprzedaży C. powyżej 18% zawartości alkoholu którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

Wysokość wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych:
 
OPŁATA
1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe
DOT. ZEZWOLEŃ
43,75 zł A. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
43,75 zł B. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
175 zł C. powyżej 18% zawartości alkoholu

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:
 
OPŁATA
naliczana od wartości sprzedaży 
zinwentaryzowanych napojów alkoholowych
DOT. ZEZWOLEŃ
1,4%
A. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
1,4% B. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2,7% C. powyżej 18% zawartości alkoholu

Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się na rachunek Gminy Dobre Miasto numer:
71 8857 1041 3001 0000 2163 0001
Na przelewie należy wpisać numer zezwolenia

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia – za pośrednictwem Burmistrza Dobrego Miasta

Uwagi

WAŻNE TERMINY

do 31 stycznia:
  • złożenie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
  • wniesienie opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym - jednorazowo lub I raty
do 31 maja:
  • wniesienie II raty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym
do 30 września:
  • wniesienie III raty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym
Ponadto:
do 14 dni - należy zgłosić wszelkie zmiany danych zawartych w zezwoleniu, w tym również informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności w tym zakresie.

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywaniej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty tzw. "podstawowej" (art. 111 ust. 2).

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem należnej opłaty powiększonej o 30% opłaty rocznej (art. 111 ust. 2 lub 5).

Skutkiem niewypełnienia w/w obowiązków jest wygaśnięcie zezwolenia. 
 
KONTROLA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zakres i zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży znajdujących się na terenie Gminy Dobre Miasto, określa Zarządzenie Nr FR.0050.104.2018.MHW Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 9 maja 2018r., zm. Zarządzeniem Nr FR.0050.138.2018.MHW Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 3 lipca 2018r.
 
 

Podstawa prawna

PRAWO MIEJSCOWE:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Herman-Więckowska Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 19:58:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kurtiak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 17:31:31
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Herman-Więckowska Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 19:59:18
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Herman-Więckowska Data ostatniej zmiany: 2018-08-03 11:25:09
Artykuł był wyświetlony: 282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu