Wymeldowanie z pobytu stałego lub... - Procedury załatwiania spraw - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Szczegóły informacji

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Wydział: Referat Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2008-08-01 14:51:14

Termin załatwienia

do 2 miesięcy,

Miejsce załatwienia

Bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój nr 12
W toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednio prowadzącemu postępowanie w Referacie Spraw Obywatelskich pokój nr 2

Sposób załatwienia

Postępowanie administracyjne o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.z 2017r., poz. 1257). W toku prowadzonego postępowania organ kompletuje materiał dowodowy w postaci oględzin lokalu, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania w celu ustalenia stanu faktycznego. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanowienia przez Sąd pełnomocnika dla nieobecnego, wskazanego przez stronę celem reprezentowania w postępowaniu ( w toku dalszego postępowania pełnomocnik obejmuje pozycję strony w postępowaniu o wymeldowanie. W wyniku przeprowadzonego postępowania organ gminy wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać:
- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu
- decyzji administracyjnej o odmowie wymeldowania
- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 2, 3, 5,

Wymagane Dokumenty

1.Podanie o wymeldowanie skierowane do Burmistrza Dobrego Miasta z opisem okoliczności opuszczenia lokalu przez osobę. Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca lokalu)
2.Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu: umowa najmu, akt notarialny, przydział na lokal spółdzielczy, odpis z księgi wieczystej.
3.Dowody, dokumenty potwierdzające opuszczenie lokalu przez osobę (np. protokół wykonania eksmisji przez Komornika Sądowego)
4.Pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika
5.Dowód dokonania opłaty za decyzję
6.Dowód dokonania opłaty za udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

10 zł opłata za decyzję
17 zł opłata za udzielenie pełnomocnictwa
W przypadku gdy pełnomocnikiem strony jest małżonek, zstępny, wstępny lub rodzeństwo – brak opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Dobrego Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci oględzin lokalu, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie.
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Olsztynie - Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego, wskazanego przez strone, celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),
Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie.
Postępowanie o wumeldowanie może być prowadzone przez organ gminy również z urzędu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (jednolity tekst  Dz.U.z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Krasowska Data wytworzenia informacji: 2008-08-01 14:32:39
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Krasowska Data wprowadzenia do BIP 2008-08-01 14:32:39
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2008-08-01 14:51:14
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 10:44:54
Artykuł był wyświetlony: 1526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu