Podatek od środków transportu - Procedury załatwiania spraw - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Podatek od środków transportu

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportu

Wydział: Referat Podatków i Opłat

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 12:18:36

Termin załatwienia

Deklaracje składa się w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania/wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego w terminie 14 dni od nie zaistnienia zmiany.

Miejsce załatwienia

pokój Nr 25

Telefon kontaktowy

89 61 62 711

Sposób załatwienia

Zobowiązanie w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa, dlatego też ustalenie wysokości podaktu od środków transportowych odbywa się na podstawie złóżonych deklaracji.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 25

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1 i DT-1/A oraz załączyć następujące dokumenty:

1. Umowę kupna - sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny - do okazania

Uwagi

A. Wysokość podatku od środków transportowych winna być naliczana przez podatnika i wykazana w deklaracji sporządzonej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 
B. Termin płatności podatku lub zaległości podatkowej można odroczyć lub rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 67 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn, zm.)
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie urzędu
Powyższe czynności nie podlegają opłacie skarbowej
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXII/208/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 23 listopada 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
Podstawa prawna - atr. 67 a § 1 pkt 3, art. 67 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
Powyższe czynności nie podlegają opłącie skarbowej.
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Olsztynie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych. Zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zmianami ).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
Nr Konta - 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001 - WBS Oddz. w Dobrym Mieście

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2017, poz 1785 z późn. zm.)

2.Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- zmiana: Uchwała Nr XVI/112/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Sarniak Data wytworzenia informacji: 2008-08-05 12:18:32
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Sarniak Data wprowadzenia do BIP 2008-08-05 12:18:32
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2008-08-05 12:18:36
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2017-12-04 13:22:07
Artykuł był wyświetlony: 2046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu