ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Szczegóły informacji

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydział: Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Ogłoszono dnia: 2008-08-01 13:11:07

Termin załatwienia

Do 30 dni. Wnioski o udzielenie licencji rozpatruje się według kolejności ich złożenia.

Miejsce załatwienia

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14
tel. 89 61 53 939

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto
pok. 27, 28

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
2) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego;
5) określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;

Do wniosku należy dołączyć:
1. Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pk 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 , albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4
3. Wykaz pojazdów zawierający następujące dane:
a) Markę, typ
b) Rodzaj/przeznaczenie
c) Numer rejestracyjny
d) Numer VIN
e) Wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
4. Kserokopie aktualnego zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego potwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
5. Kserokopia prawa jazdy kat. B przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy,
6. Kserokopię świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru),
7. Kopia krajowego dokumentu dopuszczającego zgłaszany do przewozów pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako TAXI)
8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

Opłaty

Opłata administracyjna za wydanie licencji na obszar gminy na:
• 2 – 15 lat wynosi 200 zł
• 15 – 30 lat wynosi 250 zł
• 30 – 50 lat wynosi 300 zł
Opłata za zmianę danych lub wtórnik licencji: 10% opłaty za licencję.
Opłat należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście w WBS Oddział w Dobrym Mieście nr rach. 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Dobrego Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2. Przewoźnik – posiadacz licencji jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który jej udzielił, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
3. Licencja na krajowy transport drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn.zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Kozłowska Data wytworzenia informacji: 2008-08-01 13:07:04
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Kurtiak Data wprowadzenia do BIP 2008-08-01 13:07:04
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2008-08-01 13:11:07
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 09:43:59
Artykuł był wyświetlony: 1294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu