Wydanie dowodu osobistego - Procedury załatwiania spraw - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Wydanie dowodu osobistego

Szczegóły informacji

Wydanie dowodu osobistego

Wydział: Referat Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2015-05-07 09:53:49

Termin załatwienia

ok. 30 dni

Osoba kontaktowa

Danuta Pilecka

Miejsce załatwienia

pokój nr 3

Telefon kontaktowy

89 61 51 059

Adres e-mail

d.pilecka@dobremiasto.com.pl

Sposób załatwienia

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE Z WYJĄTKIEM:

- osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za którą wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator w obecności tej osoby. Obecność dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia nie jest wymagana,
- osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych składa wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin,
- w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie wniosku.
DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ OSOBIŚCIE z WYJĄTKIEM:

- osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych - odbiera rodzic lub opiekun prawny,
- w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego osoby rodzic albo kurator.

Osoba odbierająca dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.
Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek

Miejsce odbioru

pokój nr 3

Wymagane Dokumenty

- wniosek o wydanie dowodu osobistego(do pobrania), (wniosek musi być wydrukowany dwustronnie),
-  kolorowa fotografia o wymiarach 35x 45 mm wykonana w ciągu 6 miesięcy ( taka jak do paszportu),
- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport do wglądu, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
- na żądanie organu odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, polskiego aktu małżeństwa albo dokument potwierdzający obywatelstwo polskie.

Czas realizacji

Termin oczekiwania na dokument tożsamości wynosi około 30 dni. Procedura związana z wytwarzaniem dokumentu realizowana jest w Warszawie przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowy

Uwagi

W PRZYPADKU UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce Konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych ( Dz.U. Z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu Dz.U. z 2015 r. poz.212).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Pilecka Data wytworzenia informacji: 2015-05-07 09:53:45
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Pilecka Data wprowadzenia do BIP 2015-05-07 09:53:45
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2015-05-07 09:53:49
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2015-05-07 11:53:49
Artykuł był wyświetlony: 1558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu