Zawarcie małżeństwa za granicą przed... - Procedury załatwiania spraw - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zawarcie małżeństwa za granicą przed konsulem.

Szczegóły informacji

Zawarcie małżeństwa za granicą przed konsulem.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2015-05-11 14:49:11

Termin załatwienia

.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 5, 11

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 5, 11

Wymagane Dokumenty

- zapewnienia
- odpis aktu urodzenia

W przypadku pozostawania uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu bądź unieważnieniu małżeństwa, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie
- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa jeżeli wymagają tego przepisy ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy
- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwa.

Małżeństwo zawarte przed konsulem rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla m. st. Warszawy w oparciu o otrzymany od konsula protokół o wstąpieniu związek małżeński.

Zawarcie małżeństwa za granicą przed organem obcego państwa.
Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami polski przed organem obcego państwa należy zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula o wydanie zaświadczenie stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Uwagi

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Uprawnieni do otrzymania są:
- obywatele polscy
- cudzoziemiec (jeżeli jego zdolność oceniana jest na podstawie prawa polskiego)

Wymagania
:
- dokument tożsamości
- zapewnienie
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 m-cy od daty jego sporządzenia
Wysokość opłaty skarbowej 38,00 zł – zaświadczenie


Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia zawiera:
- nazwisko
- imię (imiona)
- nr PESEL wnioskodawcy
- adres do korespondencji
- oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny – pod rygorem odpowiedzialności karnej

Wysokość opłaty skarbowej 38,00 zł – zaświadczenie

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Bujwid Data wytworzenia informacji: 2015-05-11 13:12:32
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Bujwid Data wprowadzenia do BIP 2015-05-11 13:12:32
Wprowadził informację do BIP: Maciej Głowala Data udostępnienia informacji: 2015-05-11 14:49:11
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Głowala Data ostatniej zmiany: 2015-05-11 16:49:10
Artykuł był wyświetlony: 579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu