Sprzedaż lokali mieszkalnych... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Szczegóły informacji

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 09:01:54

Termin załatwienia

Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące.

Miejsce załatwienia

pok. 6

Telefon kontaktowy

89 616 19 24

Sposób załatwienia

Z chwilą otrzymania wniosku Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu. Burmistrz przeznacza do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy lokali umieszczane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia lokalu (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) następuje podpisanie protokołu, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi conajmniej 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 6

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
- koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
- koszty wydzielenia geodezyjnego,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego,
- koszty sądowe,
oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach)

Uwagi

1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub domu jednorodzinnego przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w uchwale Nr XXXIII/260/98 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27.02.98 ze zm. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali ich najemcom i Dzierżawcom
3. Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży, jednorazową i ratalną
4. Zasady przyznania bonifikat określa Uchwała Nr XLV/309/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18.11.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny.

Podstawa prawna

Art.34 ust.1 pkt3 , art.37 ust.2 pkt1 i art.70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018r. poz. 121 z późn. zm).
Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1892)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu