Dzierżawa gruntów stanowiących... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Szczegóły informacji

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2008-08-05 09:32:43

Termin załatwienia

W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące

Miejsce załatwienia

pok. 6

Telefon kontaktowy

89 61 61 924

Sposób załatwienia

1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.
 

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto pok. 6

Wymagane Dokumenty

Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie

Podstawa prawna

1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)
2. Art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

3. Uchwała Nr XXXIII/258/1998 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27.02.1998r. ze zmianami w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu