ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 90
Informacje ogólne 41338
Dane teleadresowe 3856
Kierownictwo Urzędu 32571
Referaty i samodzielne stanowiska 74580
Zadania 3681
Statut Gminy 4905
Regulamin organizacyjny 5373
Schemat Organizacyjny 6255
Organy Gminy 4463
Burmistrz Dobrego Miasta - organ wykonawczy 4911
Rada Miejska - organ stanowiący 8439
Jednostki pomocnicze Gminy 16335
Jednostki organizacyjne 24303
Jednostki Budżetowe 40694
Posiadające osobowość prawną 14164
Instytucje kultury 9850
Procedury załatwiania spraw 156482
Akty prawne 560192
Uchwały Rady Miejskiej 429221
Stanowiska Rady Miejskiej 8903
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Projekty uchwał 8759
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 10877
Majątek i finanse 11656
Budżet Gminy Dobre Miasto 3396
2017 764
2016 1986
2015 1438
2014 1803
2013 1872
2012 1679
2011 2194
2010 7494
2009 2497
2008 3056
2007 2583
2005 2274
2006 2229
2004 2442
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1617
2013 1258
2014 855
2015 906
Sprawozdania z wykonania budżetów 15451
Informacje o wykonaniu budżetu 19363
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 7197
Sprawozdania Budżetowe 312
Podatki i opłaty lokalne na 2017 rok 19382
Oświadczenia majątkowe 16233
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2017 roku 498
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie kadencji 2014-2018 391
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1274
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 2751
Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 1882
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2635
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3520
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1857
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2782
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3209
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 5526
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 4496
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4789
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 2807
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3327
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2369
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2897
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2547
Rejestry, ewidencje, wykazy 11318
Ewidencje ogólnodostępne 5170
Ewidencje inne 3072
Rejestry ogólnodostępne 4093
Rejestry inne 2857
Udostępnianie danych 6262
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 9640
Organizacje pozarządowe 5983
Aktualności 7124
Akty prawne 3606
Roczne i Wieloletnie programy współpracy 9230
Sprawozdania z realizacji współpracy 5998
Baza organizacji pozarządowych 6030
Konsultacje 3527
Realizacja zadań publicznych w trybie konkursowym 21034
Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 6853
Druki do pobrania 0
Przydatne linki 1461
Kontakty i współpraca 10558
Współpraca krajowa 5622
Współpraca międzynarodowa 5532
Gminna Rada Sportu 1129
Strategia Rozwoju Gminy 1225
Oświata 795
Ochrona środowiska 35969
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronia 10453
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2077
AZBEST 649
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 149
2017 rok 246
2016 rok 82
2015 rok 375
Zabytki 847
Polityka społeczna 18055
Kontrole 16104
Informacja turystyczna 20127
Petycje 1704
Statystyka w Gminie Dobre Miasto 18212
Druki do pobrania 49088
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Rejestr Informacji o Środowisku 222

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje nie udostępnione w BIP 6040
Wyszukiwarka 1016
Statystyka 5151
Rejestr zmian 626727
Redakcja Biuletynu 5137
Mapa serwisu 8180

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TELEFONY KONTAKTOWE SŁUŻB/INSTYTUCJI 5066
Zamówienia publiczne 203751
Plany zamówień publicznych 2981
Zapytania ofertowe 159439
Informacje o naborze 190800
Ogłoszenia 810084
Wybory 36835
Wybory Ławników 3618
Referendum ogólnokrajowe 3427
Dobromiejskie Konsultacje Społeczne 169
Gminny Portal Mapowy 3804
"Rodzina 500 plus" 5054
Budżet Obywatelski 3348
Edycja 2017 3644
Edycja 2016 882
Edycja 2015 1285

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście