Statystyka - Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 90
Informacje ogólne 47836
Dane teleadresowe 5624
Kierownictwo Urzędu 40221
Referaty i samodzielne stanowiska 90414
Zadania 4619
Statut Gminy 6509
Regulamin organizacyjny 6828
Schemat Organizacyjny 7633
Organy Gminy 4830
Burmistrz Dobrego Miasta - organ wykonawczy 5976
Rada Miejska - organ stanowiący 11849
Jednostki pomocnicze Gminy 21949
Jednostki organizacyjne 27043
Jednostki Budżetowe 50807
Posiadające osobowość prawną 17522
Instytucje kultury 11745
Procedury załatwiania spraw 209197
Akty prawne 784191
Uchwały Rady Miejskiej 630451
Stanowiska Rady Miejskiej 11611
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Projekty uchwał 10643
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 12201
Majątek i finanse 13282
Budżet Gminy Dobre Miasto 3510
2018 926
2017 1341
2016 2589
2015 1905
2014 2255
2012 2104
2011 2678
2013 2271
2010 7916
2009 2942
2008 3557
2007 3089
2005 2668
2006 2637
2004 2831
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2202
2013 1690
2014 1334
2015 1369
2018 171
Sprawozdania z wykonania budżetów 19024
Informacje o wykonaniu budżetu 27533
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 10478
Sprawozdania Budżetowe 2030
Podatki i opłaty lokalne 26252
Oświadczenia majątkowe 18847
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2018 roku 120
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 355
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2017 roku 1927
Oświadczenia majątkowe radnych składane w trakcie kadencji 2014-2018 1349
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 3129
Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 2255
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 3628
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 3255
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 2249
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4798
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 3666
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3760
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6174
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 5373
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5726
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3224
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3943
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2776
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3357
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 3013
Rejestry, ewidencje, wykazy 12337
Ewidencje ogólnodostępne 6275
Ewidencje inne 3636
Rejestry ogólnodostępne 5464
Rejestry inne 3388
Udostępnianie danych 7185
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 12886
Organizacje pozarządowe 7358
Aktualności 10769
Akty prawne 4768
Roczne i Wieloletnie programy współpracy 13687
Sprawozdania z realizacji współpracy 10033
Baza organizacji pozarządowych 8870
Konsultacje 5517
Realizacja zadań publicznych w trybie konkursowym 32164
Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 11414
Druki do pobrania 0
Przydatne linki 1973
Kontakty i współpraca 11587
Współpraca krajowa 6322
Współpraca międzynarodowa 6687
Gminna Rada Sportu 1547
Strategia Rozwoju Gminy 2013
Oświata 2226
Ochrona środowiska 45681
Gospodarka wodna 174
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronia 13198
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 3018
AZBEST 1913
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 260
2018 rok 74
2017 rok 712
2016 rok 204
2015 rok 912
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 167
Łowiectwo 447
Program Ochrony Środowiska 34
Zabytki 2015
Polityka społeczna 24705
Kontrole 19527
Informacja turystyczna 24077
Petycje 3549
Statystyka w Gminie Dobre Miasto 22096
Druki do pobrania 72289
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Rejestr Informacji o Środowisku 1488
Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury 722

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje nie udostępnione w BIP 6821
Wyszukiwarka 1393
Statystyka 5598
Rejestr zmian 892222
Redakcja Biuletynu 5615
Mapa serwisu 10347

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TELEFONY KONTAKTOWE SŁUŻB/INSTYTUCJI 6736
Zamówienia publiczne 265723
Plany zamówień publicznych 5717
Zapytania ofertowe 197581
Informacje o naborze 242796
Ogłoszenia 1018495
Ochrona Danych Osobowych 329
Wybory 50309
Wybory Ławników 4840
Referendum ogólnokrajowe 5115
Dobromiejskie Konsultacje Społeczne 1017
Gminny Portal Mapowy 5376
"Rodzina 500 plus" 7416
"Dobry Start" 474
Budżet Obywatelski 3784
Edycja 2018 344
Edycja 2017 7485
Edycja 2016 1841
Edycja 2015 2946

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście