ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 90
Informacje ogólne 46375
Dane teleadresowe 5267
Kierownictwo Urzędu 38543
Referaty i samodzielne stanowiska 87205
Zadania 4442
Statut Gminy 6198
Regulamin organizacyjny 6569
Schemat Organizacyjny 7391
Organy Gminy 4751
Burmistrz Dobrego Miasta - organ wykonawczy 5781
Rada Miejska - organ stanowiący 11164
Jednostki pomocnicze Gminy 20911
Jednostki organizacyjne 26433
Jednostki Budżetowe 48445
Posiadające osobowość prawną 16777
Instytucje kultury 11398
Procedury załatwiania spraw 197871
Akty prawne 737326
Uchwały Rady Miejskiej 586904
Stanowiska Rady Miejskiej 11103
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Projekty uchwał 10279
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 11954
Majątek i finanse 13057
Budżet Gminy Dobre Miasto 3469
2018 754
2017 1240
2016 2492
2015 1818
2014 2168
2012 2025
2011 2590
2013 2197
2010 7837
2009 2866
2008 3453
2007 3000
2005 2581
2006 2563
2004 2753
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2105
2013 1608
2014 1250
2015 1277
2018 100
Sprawozdania z wykonania budżetów 18304
Informacje o wykonaniu budżetu 26166
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 9982
Sprawozdania Budżetowe 1629
Podatki i opłaty lokalne 25054
Oświadczenia majątkowe 18183
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2017 roku 1598
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie kadencji 2014-2018 1158
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 2750
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 3439
Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 2177
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 3146
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4575
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 2178
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 3487
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3667
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6059
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 5216
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5570
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3139
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3825
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2684
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3257
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2903
Rejestry, ewidencje, wykazy 12111
Ewidencje ogólnodostępne 6036
Ewidencje inne 3508
Rejestry ogólnodostępne 5161
Rejestry inne 3264
Udostępnianie danych 7000
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 12242
Organizacje pozarządowe 7144
Aktualności 10135
Akty prawne 4575
Roczne i Wieloletnie programy współpracy 12809
Sprawozdania z realizacji współpracy 9196
Baza organizacji pozarządowych 8450
Konsultacje 5183
Realizacja zadań publicznych w trybie konkursowym 29775
Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 10752
Druki do pobrania 0
Przydatne linki 1878
Kontakty i współpraca 11373
Współpraca krajowa 6170
Współpraca międzynarodowa 6446
Gminna Rada Sportu 1466
Strategia Rozwoju Gminy 1862
Oświata 1810
Ochrona środowiska 43715
Gospodarka wodna 60
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronia 12780
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2789
AZBEST 1665
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 229
2018 rok 9
2017 rok 608
2016 rok 172
2015 rok 775
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 84
Łowiectwo 153
Zabytki 1734
Polityka społeczna 23437
Kontrole 18771
Informacja turystyczna 23232
Petycje 3151
Statystyka w Gminie Dobre Miasto 21297
Druki do pobrania 67060
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Rejestr Informacji o Środowisku 1203
Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury 403

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje nie udostępnione w BIP 6676
Wyszukiwarka 1313
Statystyka 5505
Rejestr zmian 827228
Redakcja Biuletynu 5499
Mapa serwisu 9882

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TELEFONY KONTAKTOWE SŁUŻB/INSTYTUCJI 6351
Zamówienia publiczne 250878
Plany zamówień publicznych 5108
Zapytania ofertowe 189686
Informacje o naborze 228134
Ogłoszenia 975927
Ochrona Danych Osobowych 8
Wybory 47574
Wybory Ławników 4579
Referendum ogólnokrajowe 4850
Dobromiejskie Konsultacje Społeczne 826
Gminny Portal Mapowy 5068
"Rodzina 500 plus" 6705
Budżet Obywatelski 3685
Edycja 2017 6653
Edycja 2016 1606
Edycja 2015 2605

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście