ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 90
Informacje ogólne 45295
Dane teleadresowe 4944
Kierownictwo Urzędu 37171
Referaty i samodzielne stanowiska 84482
Zadania 4305
Statut Gminy 5918
Regulamin organizacyjny 6319
Schemat Organizacyjny 7155
Organy Gminy 4683
Burmistrz Dobrego Miasta - organ wykonawczy 5551
Rada Miejska - organ stanowiący 10582
Jednostki pomocnicze Gminy 19878
Jednostki organizacyjne 25993
Jednostki Budżetowe 46709
Posiadające osobowość prawną 16191
Instytucje kultury 11064
Procedury załatwiania spraw 188778
Akty prawne 693659
Uchwały Rady Miejskiej 540691
Stanowiska Rady Miejskiej 10565
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Projekty uchwał 9926
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 11718
Majątek i finanse 12788
Budżet Gminy Dobre Miasto 3447
2018 567
2017 1140
2016 2386
2015 1750
2014 2089
2012 1953
2011 2513
2013 2129
2010 7773
2009 2788
2008 3376
2007 2927
2005 2514
2006 2504
2004 2678
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1999
2013 1536
2014 1173
2015 1193
2018 11
Sprawozdania z wykonania budżetów 17712
Informacje o wykonaniu budżetu 24526
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 9384
Sprawozdania Budżetowe 1241
Podatki i opłaty lokalne 23983
Oświadczenia majątkowe 17587
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2017 roku 1276
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie kadencji 2014-2018 880
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 2310
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 3301
Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 2100
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 3052
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4328
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 2095
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 3336
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3568
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 5931
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 5058
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5410
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 3068
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3727
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2622
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3185
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2818
Rejestry, ewidencje, wykazy 11927
Ewidencje ogólnodostępne 5856
Ewidencje inne 3404
Rejestry ogólnodostępne 4935
Rejestry inne 3172
Udostępnianie danych 6817
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 11605
Organizacje pozarządowe 6963
Aktualności 9424
Akty prawne 4356
Roczne i Wieloletnie programy współpracy 12059
Sprawozdania z realizacji współpracy 8566
Baza organizacji pozarządowych 7922
Konsultacje 4791
Realizacja zadań publicznych w trybie konkursowym 27735
Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 9956
Druki do pobrania 0
Przydatne linki 1797
Kontakty i współpraca 11209
Współpraca krajowa 6059
Współpraca międzynarodowa 6250
Gminna Rada Sportu 1398
Strategia Rozwoju Gminy 1718
Oświata 1531
Ochrona środowiska 41847
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronia 12122
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2615
AZBEST 1385
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 215
2017 rok 528
2016 rok 158
2015 rok 685
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 37
Zabytki 1549
Polityka społeczna 22256
Kontrole 18112
Informacja turystyczna 22590
Petycje 2829
Statystyka w Gminie Dobre Miasto 20565
Druki do pobrania 62919
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Rejestr Informacji o Środowisku 965
Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury 197

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje nie udostępnione w BIP 6541
Wyszukiwarka 1237
Statystyka 5435
Rejestr zmian 777074
Redakcja Biuletynu 5429
Mapa serwisu 9431

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TELEFONY KONTAKTOWE SŁUŻB/INSTYTUCJI 6040
Zamówienia publiczne 238272
Plany zamówień publicznych 4581
Zapytania ofertowe 182327
Informacje o naborze 220477
Ogłoszenia 932153
Wybory 44951
Wybory Ławników 4379
Referendum ogólnokrajowe 4555
Dobromiejskie Konsultacje Społeczne 710
Gminny Portal Mapowy 4788
"Rodzina 500 plus" 6291
Budżet Obywatelski 3599
Edycja 2017 6033
Edycja 2016 1450
Edycja 2015 2294

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście