ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 90
Informacje ogólne 43127
Dane teleadresowe 4437
Kierownictwo Urzędu 34763
Referaty i samodzielne stanowiska 79759
Zadania 3972
Statut Gminy 5370
Regulamin organizacyjny 5870
Schemat Organizacyjny 6747
Organy Gminy 4570
Burmistrz Dobrego Miasta - organ wykonawczy 5234
Rada Miejska - organ stanowiący 9489
Jednostki pomocnicze Gminy 18178
Jednostki organizacyjne 25135
Jednostki Budżetowe 43741
Posiadające osobowość prawną 15163
Instytucje kultury 10482
Procedury załatwiania spraw 173755
Akty prawne 631147
Uchwały Rady Miejskiej 485085
Stanowiska Rady Miejskiej 9783
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Projekty uchwał 9330
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 11264
Majątek i finanse 12193
Budżet Gminy Dobre Miasto 3420
2018 228
2017 965
2016 2188
2015 1609
2014 1956
2012 1820
2011 2366
2013 2006
2010 7626
2009 2642
2008 3233
2007 2764
2005 2405
2006 2372
2004 2569
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1784
2013 1413
2014 1016
2015 1066
Sprawozdania z wykonania budżetów 16566
Informacje o wykonaniu budżetu 22003
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 8208
Sprawozdania Budżetowe 621
Podatki i opłaty lokalne 22010
Oświadczenia majątkowe 16913
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2017 roku 934
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie kadencji 2014-2018 623
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1785
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 3059
Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 1998
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2866
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3944
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1993
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 3077
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3396
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 5698
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 4762
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5093
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 2948
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3542
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2504
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 3055
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2694
Rejestry, ewidencje, wykazy 11621
Ewidencje ogólnodostępne 5494
Ewidencje inne 3231
Rejestry ogólnodostępne 4485
Rejestry inne 3002
Udostępnianie danych 6538
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 10559
Organizacje pozarządowe 6529
Aktualności 8293
Akty prawne 4019
Roczne i Wieloletnie programy współpracy 10595
Sprawozdania z realizacji współpracy 7262
Baza organizacji pozarządowych 6939
Konsultacje 4191
Realizacja zadań publicznych w trybie konkursowym 24734
Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 8442
Druki do pobrania 0
Przydatne linki 1626
Kontakty i współpraca 10872
Współpraca krajowa 5811
Współpraca międzynarodowa 5874
Gminna Rada Sportu 1273
Strategia Rozwoju Gminy 1458
Oświata 1074
Ochrona środowiska 39135
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronia 11242
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2326
AZBEST 947
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 184
2017 rok 392
2016 rok 119
2015 rok 531
Zabytki 1173
Polityka społeczna 20025
Kontrole 17141
Informacja turystyczna 21210
Petycje 2306
Statystyka w Gminie Dobre Miasto 19325
Druki do pobrania 55503
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Rejestr Informacji o Środowisku 620

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje nie udostępnione w BIP 6321
Wyszukiwarka 1136
Statystyka 5287
Rejestr zmian 704502
Redakcja Biuletynu 5274
Mapa serwisu 8758

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TELEFONY KONTAKTOWE SŁUŻB/INSTYTUCJI 5549
Zamówienia publiczne 221798
Plany zamówień publicznych 3822
Zapytania ofertowe 171359
Informacje o naborze 205539
Ogłoszenia 870926
Wybory 40333
Wybory Ławników 4026
Referendum ogólnokrajowe 3980
Dobromiejskie Konsultacje Społeczne 444
Gminny Portal Mapowy 4232
"Rodzina 500 plus" 5675
Budżet Obywatelski 3484
Edycja 2017 4798
Edycja 2016 1170
Edycja 2015 1816

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście