ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 90
Informacje ogólne 40233
Dane teleadresowe 3529
Kierownictwo Urzędu 31460
Referaty i samodzielne stanowiska 72067
Zadania 3562
Statut Gminy 4701
Regulamin organizacyjny 5168
Schemat Organizacyjny 6034
Organy Gminy 4375
Burmistrz Dobrego Miasta - organ wykonawczy 4675
Rada Miejska - organ stanowiący 8005
Jednostki pomocnicze Gminy 15668
Jednostki organizacyjne 23814
Jednostki Budżetowe 38970
Posiadające osobowość prawną 13628
Instytucje kultury 9490
Procedury załatwiania spraw 146925
Akty prawne 511976
Uchwały Rady Miejskiej 377919
Stanowiska Rady Miejskiej 8452
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Projekty uchwał 8357
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 10631
Majątek i finanse 11237
Budżet Gminy Dobre Miasto 3383
2017 618
2016 1885
2014 1729
2015 1375
2013 1806
2011 2129
2012 1618
2010 7424
2006 2178
2009 2442
2005 2225
2008 2984
2007 2517
2004 2375
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1521
2013 1181
2014 785
2015 844
Sprawozdania z wykonania budżetów 14791
Informacje o wykonaniu budżetu 18052
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 6756
Sprawozdania Budżetowe 196
Podatki i opłaty lokalne na 2017 rok 18342
Oświadczenia majątkowe 15898
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie 2017 roku 286
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie kadencji 2014-2018 279
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1003
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 2568
Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 1803
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2492
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 3305
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1770
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 2640
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 3101
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 5396
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 4358
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4637
Oświadczenia majątkowe za rok 2005 2717
Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3226
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 2290
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 2803
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 2471
Rejestry, ewidencje, wykazy 11135
Ewidencje ogólnodostępne 5037
Ewidencje inne 2994
Rejestry ogólnodostępne 3933
Rejestry inne 2777
Udostępnianie danych 6117
Rejestr Zarządzeń Burmistrza 9101
Organizacje pozarządowe 5697
Aktualności 6419
Akty prawne 3358
Roczne i Wieloletnie programy współpracy 8531
Sprawozdania z realizacji współpracy 5513
Baza organizacji pozarządowych 5526
Konsultacje 3232
Realizacja zadań publicznych w trybie konkursowym 18729
Realizacja zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 6020
Druki do pobrania 0
Przydatne linki 1384
Kontakty i współpraca 10389
Współpraca krajowa 5524
Współpraca międzynarodowa 5386
Gminna Rada Sportu 1052
Strategia Rozwoju Gminy 1071
Oświata 645
Ochrona środowiska 34409
Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronia 9897
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 1913
AZBEST 520
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 111
2017 rok 173
2016 rok 61
2015 rok 295
Zabytki 661
Polityka społeczna 17132
Kontrole 15657
Informacja turystyczna 19638
Petycje 1422
Statystyka w Gminie Dobre Miasto 17562
Druki do pobrania 46810
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 0
Rejestr Informacji o Środowisku 34

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje nie udostępnione w BIP 5883
Wyszukiwarka 951
Statystyka 5084
Rejestr zmian 583027
Redakcja Biuletynu 5055
Mapa serwisu 7783

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
TELEFONY KONTAKTOWE SŁUŻB/INSTYTUCJI 4748
Zamówienia publiczne 191332
Plany zamówień publicznych 2476
Zapytania ofertowe 153128
Informacje o naborze 183453
Ogłoszenia 767433
Wybory 34972
Wybory Ławników 3405
Referendum ogólnokrajowe 3170
Gminny Portal Mapowy 3515
"Rodzina 500 plus" 4536
Budżet Obywatelski 3210
Edycja 2017 2916
Edycja 2016 705
Edycja 2015 1034

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście