ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-03 2018-09-18 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowiec unieważniony
 • SIWZ (DOC, 209.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 195.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 201.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 251.9 KiB)
2 2018-08-17 2018-08-27 10:00:00 Dostawa mebli do Przedszkola Publicznego w Dobrym Mieście rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 27.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 174.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 45.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 27.9 KiB)
 • Załącznik do oferty (DOCX, 22.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 303.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 228.9 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 280.1 KiB)
3 2018-08-16 2018-08-31 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowiec unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 210 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr10 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 10A do SIWZ SSTWiORB-uzupełnienie (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 195.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 205.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 193 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 239.8 KiB)
4 2018-08-01 2018-08-09 10:00:00 Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Publicznego przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 44.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 174.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 45.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 29.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty (DOCX, 23.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 19.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 254.1 KiB)
5 2018-07-27 2018-08-13 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowiec unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 209.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa TOM I (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 10A do SIWZ SSTWiORB-uzupełnienie (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 195.2 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 19.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 193.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 238.1 KiB)
6 2018-07-27 2018-08-07 10:00:00 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 36.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 56.3 KiB)
 • Załącznik do oferty (DOCX, 59.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 667.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 211.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 271.5 KiB)
7 2018-07-16 2018-07-24 10:00:00 Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Publicznego przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 178.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 46.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 46.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty (DOCX, 29.2 KiB)
 • Informacja o zmianie treści ogloszenia o zamówieniu (DOCX, 15.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 325.6 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnienia (PDF, 14.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 292.9 KiB)
 • Informacja o wyborze II część zamówienia (PDF, 283.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania III część (PDF, 239.1 KiB)
 • Informacja o wyborze I części zamówienia (PDF, 273.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu I części postępowania (PDF, 250.5 KiB)
8 2018-07-12 2018-07-31 10:00:00 Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Żłobek Miejski w Dobrym Mieście” rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 221 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 123 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Harmonogram rzeczowo-finansowy (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 841.6 KiB)
 • Załącznik nr 12a Przedmiar robót (PDF, 228.6 KiB)
 • Załącznik nr 12b Przedmiar robót - Plac zabaw (PDF, 7.7 MiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik dodatkowy (PDF, 143 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.8 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ (PDF, 185.6 KiB)
 • Informacja o zmianie treści ogloszenia o zamówieniu (PDF, 222.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 205.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 245.2 KiB)
9 2018-07-11 2018-07-26 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowiec unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 209 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ oferta (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie II (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 195.2 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 19.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 190.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 206.2 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ (PDF, 172.1 KiB)
 • Załącznik nr 10A do SIWZ SSTWiORB-uzupełnienie (PDF, 3.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 227.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 234.6 KiB)
10 2018-07-06 2018-07-16 10:00:00 Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Publicznego przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście unieważniony
 • SIWZ (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 47 KiB)
 • Zalącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 46 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 45.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty (DOCX, 28.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 158.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu