ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-03 2018-05-10 10:00:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 80.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz JEDZ (DOC, 181 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 32 KiB)
 • Zarządzenie (PDF, 520 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 3.1 MiB)
 • Zaś. US-G (PDF, 906.4 KiB)
 • Zaś. US-U (PDF, 909.8 KiB)
 • Zaś. ZUS (PDF, 263.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 742.1 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ (PDF, 368.1 KiB)
 • Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (PDF, 289.6 KiB)
 • Informacja o zmianie treści ogloszenia o zamówieniu (PDF, 316.7 KiB)
 • Opinia 1 (PDF, 324 KiB)
 • Opinia 2 (PDF, 285.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 484.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 203.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 234.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 210 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 416.9 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 419.4 KiB)
2 2018-03-28 2018-04-12 10:00:00 Budowa pomostu spacerowego nad jeziorem Limajno unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30 KiB)
 • SIWZ (DOC, 213 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 122 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 9.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 764.1 KiB)
 • Operat wodnoprawny (PDF, 356.9 KiB)
 • Decyzja (PDF, 487.9 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • Pozwolenie wodnoprawne (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 246.3 KiB)
3 2018-03-06 2018-03-21 10:00:00 Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w miejscowości Cerkiewnik gm. Dobre Miasto rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 214.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 19.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 119 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa TOM I (PDF, 65.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa TOM II (PDF, 34.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 25.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.3 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 296.9 KiB)
4 2018-01-04 2018-01-12 10:00:00 Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi na terenie miasta Dobre Miasto w 2018 r. rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz usług (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz sprzętu (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób (DOCX, 22.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz ulic, chodników, ciągów pieszych i placów podległych oczyszczaniu (DOCX, 22.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Wykaz ulic chodników ciągów pieszych i placów objętych utrzymaniem zimowym na terenie miasta Dobre Miasto (DOCX, 22.7 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Wykaz ulic przy ktorych ustawione sa kosze (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Wykaz terenów zieleni miejskiej podlegającej pielęgnacji (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ Wykaz ulic przy których ustawione sa ławki (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ Wykaz ulic przy których ustawione są donice torty pergole gazony (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 16 do SIWZ Wykaz przystanków komunikacyjnych (DOCX, 14.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 250.7 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 316.3 KiB)
5 2017-12-18 2017-12-27 10:00:00 Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi na terenie miasta Dobre Miasto w 2018 r. unieważniony
 • SIWZ (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz usług (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz sprzętu (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób (DOCX, 22.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz ulic, chodników, ciągów pieszych i placów podległych oczyszczaniu (DOCX, 22.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Wykaz ulic chodników ciągów pieszych i placów objętych utrzymaniem zimowym na terenie miasta Dobre Miasto (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Wykaz ulic przy ktorych ustawione sa kosze (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Wykaz terenów zieleni miejskiej podlegającej pielęgnacji (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ Wykaz ulic przy których ustawione sa ławki (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ Wykaz ulic przy których ustawione są donice torty pergole gazony (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 16 do SIWZ Wykaz przystanków komunikacyjnych (DOCX, 14.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 296.4 KiB)
6 2017-11-28 2017-12-07 10:30:00 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 27.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 591 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz mienia (XLS, 242 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.3 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 391.1 KiB)
7 2017-11-13 2017-11-24 10:00:00 Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Dobre Miasto w roku 2018 rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 216 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz usług (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz sprzętu (DOCX, 24 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Standardy dróg (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 68 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ zał. nr 1 (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ zał. nr 2 (DOCX, 18.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 267.2 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 362 KiB)
8 2017-11-13 2017-11-23 10:30:00 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOCX, 78.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOCX, 34 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenia (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Projekty umów (DOCX, 47 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Program ubezpieczenia (DOCX, 110.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz mienia (XLS, 268.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 4.6 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 4.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 482.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu I części postępowania (PDF, 288.7 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 651 KiB)
9 2017-10-27 2017-11-15 10:00:00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej obszar „A” i „B” rozstrzygnięty
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 70 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 49 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 78 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 155 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOC, 74 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja obszar A (ZIP, 63.4 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Dokumentacja obszar B (ZIP, 58.1 MiB)
 • Decyzja WKZ (PDF, 413 KiB)
 • Pozwolenie WKZ (PDF, 875.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 471 KiB)
 • Rysunek zamienny (JPG, 57.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 752.1 KiB)
 • Opracowanie dendrologiczne (ZIP, 15.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 270.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 340.9 KiB)
10 2017-10-17 2017-11-03 10:00:00 Przebudowa ulicy Armii Krajowej i Artylerzystów w Dobrym Mieście rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 208 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 122 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (ZIP, 8.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 304.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 35.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.3 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 314.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu