ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-04 2017-10-19 10:00:00 Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście wraz z budową odcinka ul. Górnej i zagospodarowaniem terenu w toku
 • SIWZ (DOC, 473.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 73 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 77.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 149.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 53.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa (ZIP, 39.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowe specyfikacje techniczne (ZIP, 782.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót (ZIP, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 301.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 257.7 KiB)
2 2017-10-04 2017-10-19 10:00:00 Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 w Dobrym Mieście wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w toku
 • SIWZ (DOC, 476.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 73 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 49 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 78 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 59 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 155.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 51.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa (ZIP, 150 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowe specyfikacje techniczne (ZIP, 20.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót (ZIP, 13.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.9 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 302.7 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 261.2 KiB)
3 2017-09-15 2017-10-02 10:00:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOCX, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 31 KiB)
 • Zarządzenie (PDF, 548.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 741.9 KiB)
 • Wyjaśnienie Zał. nr 1 (PDF, 392.8 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 222.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 279.9 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 189.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 325.5 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 355.2 KiB)
4 2017-09-14 2017-09-29 10:00:00 Budowa ulicy Krasickiego w Dobrym Mieście rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 207.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 120.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (ZIP, 33.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Szczegółowe specyfikacje techniczne (ZIP, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 378 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 241.7 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 281.1 KiB)
5 2017-09-08 2017-09-27 12:00:00 Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 485 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 75 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 163 KiB)
 • Załącznik nr 9a do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy OLSZTYŃSKA (DOCX, 51.8 KiB)
 • Załącznik nr 9b do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy GÓRNA (DOCX, 53 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa Olsztyńska (ZIP, 176.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Dokumentacja projektowa Górna (ZIP, 94.8 MiB)
 • Przedmiar robót Górna 9a (ZIP, 602.2 KiB)
 • Przedmiar robót Olsztyńska 3 (ZIP, 6.7 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 755.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 259.1 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 229.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 292.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 271.6 KiB)
6 2017-08-22 2017-09-06 10:00:00 Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w miejscowości Swobodna, gmina Dobre Miasto rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 255.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 70 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 49.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 68.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 153 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ SSTWiORB (ZIP, 514.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (ZIP, 4.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30.7 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 398.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.7 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 317.1 KiB)
7 2017-08-04 2017-08-24 10:00:00 Modernizacja budynku przy ul. Górnej 24 w Dobrym Mieście rozstrzygnięty
 • SIWZ (DOC, 477 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 72 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 68.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 155 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 51.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa (ZIP, 60.8 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ SSTWiORB (ZIP, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót (ZIP, 256.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.4 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 221 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (DOCX, 54.4 KiB)
 • Wyjaśnienie Zał. nr 1 (XLS, 73 KiB)
 • WYjasnienia Zał. nr 2 (PDF, 560.1 KiB)
 • Wyjaśnienie Zał. nr 3a (PDF, 386.5 KiB)
 • Wyjaśnienie Zał. nr 3b (PDF, 137.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 267 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 284.7 KiB)
8 2017-08-04 2017-08-24 10:00:00 Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście unieważniony
 • SIWZ (DOC, 484.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 75 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy Olsz_ (DOC, 163 KiB)
 • Załącznik nr 9a do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 51.8 KiB)
 • Załącznik nr 9b do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 53.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa Olsztyńska (ZIP, 176.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Dokumentacja projektowa Górna (ZIP, 94.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.6 KiB)
 • Przedmiar robót Olsztyńska 3 (ZIP, 6.7 MiB)
 • Przedmiar robót Górna 9a (ZIP, 602.2 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 228.2 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 287.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 933.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 258.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 273.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 297.6 KiB)
9 2017-08-03 2017-08-18 10:00:00 Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w miejscowości Swobodna, gmina Dobre Miasto unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 254.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 70 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 49.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 68.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 153 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ SSTWiORB (ZIP, 514.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (ZIP, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOC, 76.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 259.8 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 483.3 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 421.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 286.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 310.7 KiB)
10 2017-07-21 2017-08-07 10:00:00 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 229 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 122 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa (ZIP, 102.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne TWiORB (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót (ZIP, 3.5 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 974.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.9 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 283.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu