ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-03 2018-09-18 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowiec unieważniony
 • SIWZ (DOC, 209.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 195.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 201.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 251.9 KiB)
2 2018-08-16 2018-08-31 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowiec unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 210 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr10 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 10A do SIWZ SSTWiORB-uzupełnienie (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 195.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 205.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 193 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 239.8 KiB)
3 2018-07-27 2018-08-13 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowiec unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 209.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa TOM I (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 10A do SIWZ SSTWiORB-uzupełnienie (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 195.2 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 19.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 193.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 238.1 KiB)
4 2018-07-11 2018-07-26 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowiec unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 209 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ oferta (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie II (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 6.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 195.2 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 19.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 190.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 206.2 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ (PDF, 172.1 KiB)
 • Załącznik nr 10A do SIWZ SSTWiORB-uzupełnienie (PDF, 3.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 227.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 234.6 KiB)
5 2018-07-06 2018-07-16 10:00:00 Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Publicznego przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście unieważniony
 • SIWZ (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 47 KiB)
 • Zalącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 46 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 45.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty (DOCX, 28.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 158.5 KiB)
6 2018-06-13 2018-06-28 10:00:00 Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Żłobek Miejski w Dobrym Mieście” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 220.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Harmonogram (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 841.6 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 253.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 19.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 258 KiB)
7 2018-05-29 2018-06-08 11:00:00 Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt IT w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście unieważniony
 • SIWZ (DOC, 221.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 75 KiB)
 • Oferta - załącznik nr 1 (DOCX, 54.9 KiB)
 • Oferta - załącznik nr 2 (DOCX, 70.5 KiB)
 • Oferta - załącznik nr 3 (DOCX, 75.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 71.2 KiB)
 • Załącznik nr 6A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 69.9 KiB)
 • Załącznik nr 6B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 76.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 50.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.6 KiB)
 • Informacja o zmianie treści ogloszenia o zamówieniu (DOCX, 15.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 525.7 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ (DOCX, 49.1 KiB)
 • Informacja o zmianie treści ogloszenia o zamówieniu (DOCX, 48.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 242.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 274.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 15.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie (PDF, 252.6 KiB)
8 2018-05-28 2018-06-12 10:00:00 Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Żłobek Miejski w Dobrym Mieście” unieważniony
 • SIWZ (DOC, 219.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 124 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Harmonogram (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 841.6 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 253.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 19.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik dodatkowy (PDF, 143 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 210.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 201.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 245.6 KiB)
9 2018-05-18 2018-06-04 10:00:00 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Wyrównywanie szans – boiska dla wszystkich” budowa boisk rekreacyjnych w miejscowościach: Barcikowo, Głotowo, Smolajny, Urbanowo – Gmina Dobre Miasto unieważniony
 • SIWZ (DOC, 221 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 51.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy (DOCX, 568 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Decyzja celu publicznego Barcikowo (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Decyzja celu publicznego Głotowo (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Decyzja celu publicznego Smolajny (PDF, 3.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 216.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 265.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 263.7 KiB)
10 2018-03-28 2018-04-12 10:00:00 Budowa pomostu spacerowego nad jeziorem Limajno unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30 KiB)
 • SIWZ (DOC, 213 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 122 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 9.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 764.1 KiB)
 • Operat wodnoprawny (PDF, 356.9 KiB)
 • Decyzja (PDF, 487.9 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • Pozwolenie wodnoprawne (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 246.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu