ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-28 2018-04-12 10:00:00 Budowa pomostu spacerowego nad jeziorem Limajno unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30 KiB)
 • SIWZ (DOC, 213 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 122 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 9.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 764.1 KiB)
 • Operat wodnoprawny (PDF, 356.9 KiB)
 • Decyzja (PDF, 487.9 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • Pozwolenie wodnoprawne (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 246.3 KiB)
2 2017-12-18 2017-12-27 10:00:00 Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi na terenie miasta Dobre Miasto w 2018 r. unieważniony
 • SIWZ (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz usług (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz sprzętu (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób (DOCX, 22.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz ulic, chodników, ciągów pieszych i placów podległych oczyszczaniu (DOCX, 22.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Wykaz ulic chodników ciągów pieszych i placów objętych utrzymaniem zimowym na terenie miasta Dobre Miasto (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Wykaz ulic przy ktorych ustawione sa kosze (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Wykaz terenów zieleni miejskiej podlegającej pielęgnacji (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ Wykaz ulic przy których ustawione sa ławki (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ Wykaz ulic przy których ustawione są donice torty pergole gazony (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 16 do SIWZ Wykaz przystanków komunikacyjnych (DOCX, 14.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 296.4 KiB)
3 2017-09-08 2017-09-27 12:00:00 Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 485 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 75 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 163 KiB)
 • Załącznik nr 9a do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy OLSZTYŃSKA (DOCX, 51.8 KiB)
 • Załącznik nr 9b do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy GÓRNA (DOCX, 53 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa Olsztyńska (ZIP, 176.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Dokumentacja projektowa Górna (ZIP, 94.8 MiB)
 • Przedmiar robót Górna 9a (ZIP, 602.2 KiB)
 • Przedmiar robót Olsztyńska 3 (ZIP, 6.7 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 755.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 259.1 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 229.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 292.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 271.6 KiB)
4 2017-08-04 2017-08-24 10:00:00 Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście unieważniony
 • SIWZ (DOC, 484.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 75 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy Olsz_ (DOC, 163 KiB)
 • Załącznik nr 9a do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 51.8 KiB)
 • Załącznik nr 9b do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 53.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa Olsztyńska (ZIP, 176.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Dokumentacja projektowa Górna (ZIP, 94.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.6 KiB)
 • Przedmiar robót Olsztyńska 3 (ZIP, 6.7 MiB)
 • Przedmiar robót Górna 9a (ZIP, 602.2 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 228.2 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 287.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 933.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 258.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 273.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 297.6 KiB)
5 2017-08-03 2017-08-18 10:00:00 Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w miejscowości Swobodna, gmina Dobre Miasto unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 254.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 70 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 49.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 68.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 153 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ SSTWiORB (ZIP, 514.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (ZIP, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOC, 76.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 259.8 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 483.3 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 421.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 286.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 310.7 KiB)
6 2017-06-02 2017-06-26 10:00:00 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście unieważniony
 • SIWZ (DOC, 224 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 121 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa (ZIP, 204.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowe specyfikacje techniczne (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót (ZIP, 3.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 217 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót - wersja edytowalna (ZIP, 51.4 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 212.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 211.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 570.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 285.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 237.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 256.8 KiB)
7 2017-05-26 2017-06-14 10:00:00 Budowa budynku Przedszkola Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacją stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 36 KiB)
 • SIWZ (DOC, 224.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 124 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Projekt budowlany (ZIP, 241.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowe specyfikacje techniczne (ZIP, 10 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót (ZIP, 1.4 MiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 333.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 1018.9 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 298.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 331.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępownia (PDF, 286.7 KiB)
8 2017-03-31 2017-04-11 10:00:00 Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 62.8 KiB)
 • SIWZ (DOC, 219 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 66.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 81.8 KiB)
 • Załącznik do oferty (DOCX, 101.7 KiB)
 • Załącznik do projektu umowy (DOCX, 101.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (DOCX, 57.2 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ (PDF, 214.1 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 251.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 207.7 KiB)
9 2016-06-28 2016-07-14 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała – Praslity, etap I odcinek od km 0+000 do km 0+323 unieważniony
 • SIWZ (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ - Oferta (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie (DOC, 25.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapiitałowej (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ - Podwykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik Nr 8 do SIWZ - Projekt umowy (DOC, 111.5 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 8.9 MiB)
 • Załącznik Nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 167.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do umowy (DOCX, 16 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 24.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 322 KiB)
10 2016-06-09 2016-06-24 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała – Praslity, etap I odcinek od km 0+000 do km 0+323 unieważniony
 • SIWZ (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie art. 22 (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapiitałowej (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ doświadczenie zawodowe (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 111.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 473.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 167.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do umowy (DOCX, 16 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 15.3 KiB)
 • Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zmaówieniu (DOC, 27.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ załącznik (PDF, 145.4 KiB)
 • Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (PDF, 272.7 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 28.1 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 29.9 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 29.9 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 29.2 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 29.2 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 27.6 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 28.2 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 26.9 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 52.1 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 48.1 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 43.8 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 468.5 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 322.9 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 262 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 262 KiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 2.6 MiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 9a (PDF, 1.5 MiB)
 • Zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 111.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 241.8 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ załącznik (PDF, 44 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ załącznik (PDF, 79.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOC, 32.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu