ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-06 2018-07-16 10:00:00 Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Publicznego przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście unieważniony
 • SIWZ (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 47 KiB)
 • Zalącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 46 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 45.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty (DOCX, 28.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 14 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 158.5 KiB)
2 2018-06-13 2018-06-28 10:00:00 Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Żłobek Miejski w Dobrym Mieście” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 220.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 48 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Harmonogram (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 841.6 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 253.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 19.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 258 KiB)
3 2018-05-29 2018-06-08 11:00:00 Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt IT w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście unieważniony
 • SIWZ (DOC, 221.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 75 KiB)
 • Oferta - załącznik nr 1 (DOCX, 54.9 KiB)
 • Oferta - załącznik nr 2 (DOCX, 70.5 KiB)
 • Oferta - załącznik nr 3 (DOCX, 75.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 71.2 KiB)
 • Załącznik nr 6A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 69.9 KiB)
 • Załącznik nr 6B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 76.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 50.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.6 KiB)
 • Informacja o zmianie treści ogloszenia o zamówieniu (DOCX, 15.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 525.7 KiB)
 • Informacja o zmianie treści SIWZ (DOCX, 49.1 KiB)
 • Informacja o zmianie treści ogloszenia o zamówieniu (DOCX, 48.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 242.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 274.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 15.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - uzupełnienie (PDF, 252.6 KiB)
4 2018-05-28 2018-06-12 10:00:00 Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Żłobek Miejski w Dobrym Mieście” unieważniony
 • SIWZ (DOC, 219.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 124 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Harmonogram (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ SSTWiORB (PDF, 841.6 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 253.5 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Klauzula RODO (DOCX, 19.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik dodatkowy (PDF, 143 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 210.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 201.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 245.6 KiB)
5 2018-05-18 2018-06-04 10:00:00 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Wyrównywanie szans – boiska dla wszystkich” budowa boisk rekreacyjnych w miejscowościach: Barcikowo, Głotowo, Smolajny, Urbanowo – Gmina Dobre Miasto unieważniony
 • SIWZ (DOC, 221 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOCX, 51.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy (DOCX, 568 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Decyzja celu publicznego Barcikowo (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Decyzja celu publicznego Głotowo (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Decyzja celu publicznego Smolajny (PDF, 3.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 216.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 265.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 263.7 KiB)
6 2018-03-28 2018-04-12 10:00:00 Budowa pomostu spacerowego nad jeziorem Limajno unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30 KiB)
 • SIWZ (DOC, 213 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 122 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (PDF, 9.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót (PDF, 764.1 KiB)
 • Operat wodnoprawny (PDF, 356.9 KiB)
 • Decyzja (PDF, 487.9 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • Pozwolenie wodnoprawne (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 246.3 KiB)
7 2017-12-18 2017-12-27 10:00:00 Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz odśnieżanie i zwalczanie skutków gołoledzi na terenie miasta Dobre Miasto w 2018 r. unieważniony
 • SIWZ (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie 1 (DOCX, 19.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie 2 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz usług (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz sprzętu (DOCX, 23.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz osób (DOCX, 22.6 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz ulic, chodników, ciągów pieszych i placów podległych oczyszczaniu (DOCX, 22.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Wykaz ulic chodników ciągów pieszych i placów objętych utrzymaniem zimowym na terenie miasta Dobre Miasto (DOCX, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Wykaz ulic przy ktorych ustawione sa kosze (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 13 do SIWZ Wykaz terenów zieleni miejskiej podlegającej pielęgnacji (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 14 do SIWZ Wykaz ulic przy których ustawione sa ławki (DOCX, 14.8 KiB)
 • Załącznik nr 15 do SIWZ Wykaz ulic przy których ustawione są donice torty pergole gazony (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 16 do SIWZ Wykaz przystanków komunikacyjnych (DOCX, 14.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 30.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 296.4 KiB)
8 2017-09-08 2017-09-27 12:00:00 Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 33.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 485 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 75 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 163 KiB)
 • Załącznik nr 9a do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy OLSZTYŃSKA (DOCX, 51.8 KiB)
 • Załącznik nr 9b do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy GÓRNA (DOCX, 53 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa Olsztyńska (ZIP, 176.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Dokumentacja projektowa Górna (ZIP, 94.8 MiB)
 • Przedmiar robót Górna 9a (ZIP, 602.2 KiB)
 • Przedmiar robót Olsztyńska 3 (ZIP, 6.7 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 3.7 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 755.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 259.1 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 229.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 292.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 271.6 KiB)
9 2017-08-04 2017-08-24 10:00:00 Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście unieważniony
 • SIWZ (DOC, 484.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 75 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 48.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 63 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 73.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 60 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy Olsz_ (DOC, 163 KiB)
 • Załącznik nr 9a do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 51.8 KiB)
 • Załącznik nr 9b do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOCX, 53.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa Olsztyńska (ZIP, 176.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Dokumentacja projektowa Górna (ZIP, 94.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 32.6 KiB)
 • Przedmiar robót Olsztyńska 3 (ZIP, 6.7 MiB)
 • Przedmiar robót Górna 9a (ZIP, 602.2 KiB)
 • Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 228.2 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 287.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 933.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 258.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 273.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 297.6 KiB)
10 2017-08-03 2017-08-18 10:00:00 Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w miejscowości Swobodna, gmina Dobre Miasto unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.3 KiB)
 • SIWZ (DOC, 254.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Oferta (DOC, 70 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 49.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o wykluczeniu (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych (DOC, 65.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób (DOC, 68.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy (DOC, 59.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy (DOC, 153 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa (ZIP, 8.7 MiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ SSTWiORB (ZIP, 514.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót (ZIP, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ Harmonogram rzeczowo - finansowy (DOC, 76.5 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 259.8 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 483.3 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 421.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 286.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 310.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu