ˆ

Strona główna

Sesje Rady Miejskiej w Dobrym Mieście dostępne są pod adresem: 
oraz w BIP Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście
http://bip.dobremiasto.com.pl/10048/Kadencja_2018-2023/
na stronie dobremiasto.com.pl
 
Urząd Miejski w Dobrym Mieście

11-040 Dobre Miasto
ul. Warszawska 14
Tel. 89 61 61 314
Fax. 89 61 61 443

e-mail:  urzad.miasta@dobremiasto.com.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /urzadmiejskidobremiasto/SkrytkaESP
NIP: 739-10-18-254
REGON: 000687770

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto
GMINA Dobre Miasto w banku:

WBS Oddział w Dobrym Mieście
nr rach. 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001

Dane do faktury:
Gmina Dobre Miasto
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto
NIP: 7393845814
REGON: 510743657


Urząd Miejski w Dobrym Mieście pracuje w godzinach :

poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00
wtorek - czwartek od godz. 7:30 do 15:30
piątek od godz. 7:00 do 15:00
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek
w Urzędzie Miejskim pokój nr 16 w godz.15:00 - 16:00

Biuro Rady Miejskiej w Dobrym Mieście czynne jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
- pok. nr 16tel. 89 615 10 63