ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Startuje II edycja Budżetu Obywatelskiego - Zgłoś swój pomysł!!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Budżet Obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu Gminy Dobre Miasto, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy poprzez:
  • zgłaszanie propozycji jednorocznych zadań inwestycyjnych należących do kompetencji gminy,
  • dokonanie wyboru - głosując spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań.
 
Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą być zlokalizowane na terenach będących wyłączną własnością Gminy Dobre Miasto, z wyłączeniem m.in. terenów wspólnot mieszkaniowych, terenów należących do innych podmiotów, własności indywidualnej.
 
W ramach budżetu obywatelskiego może być zrealizowane jedno lub więcej zadań, zgodnie z wynikiem głosowania.
Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może być niższa niż 50.000,00 zł.
Łączna wysokość środków przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku wynosi  450.000,00 zł.
 
Wnioski inwestycyjne do Budżetu Obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Gminy Dobre Miasto, pod warunkiem uzyskania poparcia projektu, przez co najmniej 50 mieszkańców gminy.
 
Formularz zgłoszeniowy propozycji projektów można pobrać ze strony internetowej www.dobremiasto.com.pl lub otrzymać w Punkcie Obsługi Interesanta oraz sekretariacie (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.
 
 
Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
  • dane identyfikujące wnioskodawcę
  • miejsce realizacji i opis zadania oraz uzasadnienie jego realizacji,
  • szacunkowy koszt projektu.
 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości na etapie sporządzania wniosku, niezbędnych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście:
  • w zakresie sprawdzenia, czy stan własnościowy terenu wskazany przez wnioskodawcę jest prawidłowy i umożliwia realizację projektu: Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, tel. 89 616 19 24
  • w zakresie weryfikacji, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego i programami wynikającymi z odpowiednich Uchwał Rady Miejskiej: Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego, tel. 89 616 14 32, 89 615 10 69
 
Wnioski w wersji papierowej składać będzie można w sekretariacie (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście w terminie od 18 lipca do 12 sierpnia 2016 r., bądź przesyłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto.
Do formularza dołączyć należy listę osób popierających projekt z wymaganą liczbą podpisów.
 
Od 16 do 26 sierpnia 2016 r. zgłoszone wnioski będą weryfikowane pod względem formalnoprawnym i merytorycznym przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego, a następnie sporządzona zostanie lista projektów podlegających konsultacjom.
 
Lista projektów podlegających konsultacjom, będzie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w dniu 29 sierpnia 2016 r.
 
 
Od 30 sierpnia do 30 września 2016 r. będzie miało miejsce GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI.
Karty do głosowania dostępne będą w sali ślubów Urzędu Miejskiego, w okresie trwania głosowania, w godzinach pracy Urzędu, gdzie również ustawiona będzie urna do głosowania.
Głosujący będzie mógł oddać głos na jeden projekt ze zweryfikowanych projektów umieszczonych na karcie głosowania.
Ważne będą tylko karty wydane przez pracownika Urzędu i opatrzone pieczęcią herbową Gminy Dobre Miasto!
 
Od 3 do 4 października 2016 r. nastąpi ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.
 
Ogłoszenie wyników głosowania planowane jest na 5 października 2016 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Pawtel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Pawtel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-05 10:12:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-05 10:14:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-29 08:05:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Dobrego Miasta zaprasza do udziału w głosowaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że do Urzędu Miejskiego, do dnia 12 sierpnia br., wpłynęło 7 wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok.
Na posiedzeniu w dniu 23.08.2016 r. Komisja zweryfikowała zgłoszone projekty pod względem formalnym i merytorycznym. W wyniku analizy Komisja ustaliła, że wszystkie złożone projekty spełniają kryteria formalne i merytoryczne.
Kolejność projektów na liście i na karcie do głosowania ustalono w drodze losowania.
Przypominamy, że głosowanie trwa od 30 sierpnia do 30 września 2016 r., a do realizacji w 2017 roku zostanie przyjęty projekt/projekty, które uzyskają największą liczbę ważnie oddanych głosów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Artur Jankowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Artur Jankowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-29 08:07:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-29 08:07:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-29 10:19:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Artur Jankowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Artur Jankowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-30 14:47:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-30 14:47:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-30 14:47:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2643 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Już wiemy, kto wygrał w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Już wiemy, kto wygrał w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego!
W trakcie trwającego miesiąc głosowania, na wszystkie projekty oddano łącznie 2 151 głosów, w tym 2 103 głosów ważnych i 48 nieważnych.
Pierwsze miejsce, zajął projekt rozbudowy budynku szkoły w Głotowie, zdobywając 789 głosów.
W dalszej kolejności uplasowały się:
II miejsce – 501 głosów – mała obwodnica ul. Grudziądzkiej;
III miejsce – 316 głosów – budowa boiska przy SP1;
IV miejsce – 184 głosy – plac zabaw na osiedlu Przysiółek Dolny;
V miejsce – 128 głosów – remont dróg gminnych Głotowo – Dobre Miasto;
VI miejsce – 113 głosów – staw wiejski w Piotraszewie;
VII miejsce – 72 głosy – remont drogi Stary Dwór – Knopin.
Wszystkim uczestnikom tj. wnioskodawcom i głosującym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Pawtel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Artur Jankowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-05 08:57:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-05 08:57:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-05 08:57:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »