ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania i informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2023 r, poz. 1524).
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
 
 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywania na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 
Złożenie wniosku:
 
 • w formie pisemnej na adres  Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto,
 • e-mailem: ,
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek mogą obejmować:
 
 1. określenie źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie na informacji dopisku o treści „Źródło: Urząd Miejski w Dobrym Mieście ,woj. warmińsko-mazurskie”;
 2. oznaczenie daty wytworzenia lub pozyskania informacji publicznej;
 3. poinformowanie, że Burmistrz Dobrego Miasta jako organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość;
 4. obowiązek informowania o przetworzeniu informacji do jej ponownego wykorzystania.
 
Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa się w formie oferty odrębnie dla każdego wniosku  i przekazuje je wnioskodawcy.
 
Warunek obligatoryjny dla ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:
 
Jeżeli ponowne wykorzystanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub stanowiących bazę danych do których prawa pierwotne przysługują innym podmiotom niż Gminie Miasta Dobre Miasto to ponowne wykorzystywanie informacji może być wykonywane pod warunkiem, że nie narusza przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy jeżeli jest znany, tytułu, roku wydania.
 
Wnioskodawca, który otrzymał od Burmistrza Dobrego Miasta ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, może:
 
 • zawiadomić Burmistrza Dobrego Miasta o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia wnioskodawcy o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku,
 • złożyć sprzeciw w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz w drodze decyzji rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 
Terminy
 
Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.
 
Opłaty
 
Informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania udostępniane są bezpłatnie.
Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.
 
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody o ponowne wykorzystywanie informacjo sektora publicznego:
 
Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zenon Połocki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-07 09:02:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Szymakowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-07 09:38:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Szymakowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-07 09:38:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »