ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-05-05 08:14:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

                                                             „Miękki jest silniejszy niż twardy, woda silniejsza niż skała,
                                                             miłość silniejsza aniżeli przemoc.”
                                                                                                                                 (Hermann Hesse)

Co warto wiedzieć o przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i   szkody fizyczne, psychiczne, ekonomiczne, seksualne oraz zaniedbanie.

Wymienia się następujące rodzaje przemocy:
- przemoc fizyczna:
popychanie, szturchanie, wykręcanie rąk, bicie ręką, przedmiotami, kopanie, duszenie, szczypanie, oparzanie, nieudzielanie koniecznej pomocy;
- przemoc psychiczna: wyśmiewanie poglądów, wyglądu, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczenie kontaktów z innymi osobami, wmawianie  choroby psychicznej, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie pożywiania i snu, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb;|
- przemoc seksualna:
wymuszanie seksu, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wykorzystywanie seksualne dzieci;
- przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy grożąc negatywnymi konsekwencjami, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych w rodzinie, okradanie, zmuszanie do zaciągania kredytów bądź pożyczek wbrew woli np. współmałżonka.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia! Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.

Warto wiedzieć, że po pomoc można zgłosić się w każdym momencie życia i może to zrobić zarówno ofiara przemocy, sprawca przemocy, jak i świadek przemocy w rodzinie.

Skuteczne i efektywne pomaganie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dają powstałe Zespoły Interdyscyplinarne w gminach, które skupiają w swoich strukturach specjalistów z różnych dziedzin.     

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Dobre Miasto został powołany zarządzeniem
Nr OK.0050.111.2015 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w składzie:

1.       Pani Maria Pełszyk, Pan Józef Grygianiec – przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.

2.       Pani Wioletta Nowak – przedstawicielka organizacji pozarządowej - Dobromiejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Dobrym Mieście.

3.       Pan Krzysztof Asztemborski – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrym Mieście.

4.       Pan Dariusz Pawełczyk - przedstawiciel Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.

5.       Pani Julita Sękiewicz – przedstawicielka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście.

6.       Pani Grażyna Kuraszkiewicz - przedstawicielka Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Olsztynie wykonujące orzeczenia w sprawach rodzinnych.

7.       Pani Agnieszka Jurkiewicz – przedstawicielka Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olsztynie.

8.       Pani Anna Wołoszyn – przedstawicielka Opieki s. c. Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo- Rodzinnych w Dobrym Mieście.

9.       Pani Małgorzata Sakowska – przedstawicielka Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego „RAMED” M. Sokołowska, A. Kopertowska, R. Szczygielska-Zwierzyńska Spółka Jawna.

10.   Pani Teresa Niewiadomska – przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

Zespół Interdyscyplinarny ma siedzibę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście , przy ul. Olsztyńskiej 3 i składa się z przedstawicieli jednostki pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych.

Do zadań Zespołu należy:

1)      integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

a)      diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b)      podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

c)       inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie głównie poprzez działania podejmowane przez przedstawicieli instytucji wchodzących
w skład powołanych w tym celu Grup Roboczych,

d)      rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

e)      inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

2)      kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,

3)      monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy,
a w szczególności organizowanie współpracy służb,

4)      udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,

5)      podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta".

6)      udzielanie wsparcia merytorycznego Grupom Roboczym oraz bezpośredni udział
w ich pracach w sytuacjach tego wymagających,

7)      opracowywanie procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przy współpracy z jednostkami i podmiotami realizującymi zadania w przedmiotowym zakresie.

Gdzie szukać pomocy?

- policja 997, 112, Komisariat Policji w Dobrym Mieście;

- prokuratura, sąd;

- Poradnia telefoniczna „Niebieska Linia”  telefon 22 6687000;

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, który jest czynny:

od poniedziałku do piątku w  godz. 7:00-15:00, telefon  89 616 12 70.

        Dzwoniąc pod numer 801-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje
o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

 Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć:NIE PRZEMOCY!!!

« powrót do poprzedniej strony