ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobre Miasto

Informacja ogłoszona dnia 2015-05-05 08:14:29 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Co warto wiedzieć o przemocy domowej?
 
Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody fizyczne, psychiczne, ekonomiczne, seksualne oraz zaniedbanie.
 
Wymienia się następujące rodzaje przemocy:
 
 • przemoc fizyczna: popychanie, szturchanie, wykręcanie rąk, bicie ręką, przedmiotami, kopanie, duszenie, szczypanie, oparzanie, nieudzielanie koniecznej pomocy;
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie poglądów, wyglądu, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczenie kontaktów z innymi osobami, wmawianie choroby psychicznej, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie pożywiania i snu, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb;
 • przemoc seksualna: wymuszanie seksu, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wykorzystywanie seksualne dzieci;
 • przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy grożąc negatywnymi konsekwencjami, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych w rodzinie, okradanie, zmuszanie do zaciągania kredytów bądź pożyczek wbrew woli np. współmałżonka.
 
Przemoc domowa jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia! Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.
 
 
Warto wiedzieć, że po pomoc można zgłosić się w każdym momencie życia i może to zrobić zarówno osoba doznająca przemocy, osoba stosująca przemoc, jak i świadek przemocy w rodzinie.
 
Skuteczne i efektywne pomaganie, przeciwdziałanie przemocy domowej, zapewniają działające w gminach Zespoły Interdyscyplinarne, które skupiają w swoich strukturach specjalistów z różnych dziedzin.
 
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Dobre Miasto został powołany Zarządzeniem Nr OK.0050.179.2023.AŁ Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 14 września 2023 r., w składzie:
 
 1. Monika Ćwiek, Barbara Bibik, Szymon Drężek – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście,
 2. Dorota Perduta - przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrym Mieście,
 3. Filip Celmer  - przedstawiciel Komisariatu Policji w Dobrym Mieście,
 4. Julita Sękiewicz -  Szkoła Podstawowa Nr 2 (pedagog) oraz Maria Pudłowska  – Zespół Szkół w Dobrym Mieście (pedagog) – przedstawiciel oświaty,
 5. Anna Wołoszyn - przedstawicielka Opieki s.c. Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo- Rodzinnych w Dobrym Mieście,
 6. Ewelina Andrukaniec - przedstawicielka organizacji pozarządowej  - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. Emilia Perkowska, Maciej Lipiński - przedstawiciele I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich sądu Rejonowego w Olsztynie,
 8. Zofia Gacioch - przedstawicielka II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie,
 
Zespół Interdyscyplinarny ma siedzibę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 3 i składa się z przedstawicieli jednostki pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych.
 
Do zadań Zespołu należy:
 
 1. integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności przez:
  1. diagnozowanie problemu przemocy domowej,
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, głównie poprzez działania podejmowane przez przedstawicieli instytucji wchodzących w skład powołanych w tym celu Grup Diagnostyczno-Pomocowych,
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
 2. kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,
 3. monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb,
 4. udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,
 5. podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta",
 6. udzielanie wsparcia merytorycznego Grupom Diagnostyczno-Pomocowym oraz bezpośredni udział w ich pracach w sytuacjach tego wymagających,
 7. opracowywanie procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej przy współpracy z jednostkami i podmiotami realizującymi zadania w przedmiotowym zakresie.
 
Gdzie szukać pomocy?
 
 • policja 997, 112, Komisariat Policji w Dobrym Mieście;
 • prokuratura, sąd;
 • Poradnia telefoniczna „Niebieska Linia” telefon 22 6687000;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście, telefon 570-292-381, który jest czynny:
  • poniedziałki w godz. 7:00 – 17:00,
  • wtorki – czwartki w godz. 7:00 – 15:00,
  • piątki w godz. 7:00 – 13:00.
 
Dzwoniąc pod numer 801-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.
 
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć: NIE PRZEMOCY!!!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Niewiadomska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Pawtel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-05 08:14:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Głowala
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-05 08:14:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Szymakowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-11 13:34:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony