ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referaty i samodzielne stanowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Informacja ogłoszona dnia 2008-06-03 12:23:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Referatu: Aneta Pawtel e-mail:   
    
Tel. 89 61 53 949, 89 61 61 610 pok. nr 21


Do zadań referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych należy:
1. W zakresie oświaty i kultury:
1) nadzór nad działalnością żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół,
2) realizacja zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat trzech,
3) opracowywanie projektu sieci i granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych wobec rodziców tych dzieci, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
5) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,
6) opracowywanie projektów prawa miejscowego w zakresie wynagradzania dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli oraz przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród; przyznawania nauczycielom publicznych szkół i przedszkoli dodatków do wynagrodzeń oraz nagród,
7) przeprowadzanie procedury dokonywania ocen pracy dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
8) wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
9) opracowywanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
10) załatwianie spraw związanych z nadaniem szkole imienia, sztandaru, godła oraz ceremoniału,
11) nadzór nad arkuszami organizacyjnymi szkół i przedszkoli,
12) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań oświatowych gminy,
13) zapewnienie realizacji zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
14) realizacja zadań związanych organizowaniem przez szkoły nauczania indywidualnego,
15) realizacja pomocy rzeczowej uczniom w formie wyprawki szkolnej oraz w ramach innych programów rządowych
16) prowadzenie i obsługa Systemu Informacji Oświatowej,
17) przygotowywanie propozycji opłat za świadczenia w żłobkach, klubach dziecięcych, za pobyt u opiekuna dziennego oraz w przedszkolach,
18) współdziałacie z instytucjami sprawującymi nadzór nad publicznymi jednostkami oświatowymi,
19) realizacja zadań związanych z refundacją kosztów zatrudniania młodocianych pracowników,
20) organizacja i obsługa spotkań, posiedzeń dotyczących realizacji zadań gminy z zakresu oświaty,
21) kontrolowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego na terenie gminy,
22) realizacja zadań z zakresu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów oraz transportu uczniów niepełnosprawnych do placówek wychowawczych spoza terenu gmin,
23) współdziałanie z niepublicznymi placówkami oświatowymi działającymi na terenie gminy,
24) przedkładanie propozycji w zakresie wysokości dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych,
25) prowadzenie rejestru niepublicznych jednostek oświatowych,
26) nadzór nad działalnością kulturalną prowadzoną na terenie gminy, w tym w szczególności nadzór nad gminnymi instytucjami kultury i prowadzenie rejestru instytucji kultury,
27) realizacja zadań związanych z tworzeniem, likwidacją, łączeniem i przekształcaniem gminnych instytucji kultury.
2. W zakresie spraw społecznych:
1) współdziałanie z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie utrzymania prawidłowego stanu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy,
2) przeprowadzanie procedury związanej z powoływaniem, likwidacją, łączeniem lub przekształcaniem jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie zdrowia,
3) opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych obejmujących mieszkańców gminy Dobre Miasto, w tym badań profilaktycznych i szczepień ochronnych, zapobiegających powstawaniu chorób zakaźnych,
4) współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami i osobami fizycznymi w zakresie realizacji zadań polityki społecznej,
5) przeprowadzanie procedury związanej z powoływaniem, likwidacją, łączeniem lub przekształcaniem jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie pomocy społecznej,
6) realizacja zadań z zakresu wykonywania przez skazanych kary ograniczenia wolności i prac społecznie – użytecznych,
7) organizowanie i kontrola prac społecznie – użytecznych,
8) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach,
9) realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów,
10) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi z udziałami gminy w zakresie zarządu nieruchomością wspólną,
11) prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali mieszkalnych, ustalania stawek czynszu za najem,
12) współpraca z administratorami lokali komunalnych,
13) realizacja zadań związanych z udzielaniem pożyczek wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie remontów części wspólnych nieruchomości,
14) wykonywanie czynności związanych z pełnieniem przez burmistrza funkcji nadzorczych nad jednostką działającą w zakresie gospodarki lokalami komunalnymi.
3. W zakresie sportu:
1) Współpraca w zakresie kultury fizycznej i sportu z organizacjami sportowymi.
2) Realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
3) Współdziałanie z Gminną Radą Sportu.
4) Nadzór nad funkcjonowaniem sportu w gminie, w tym sporządzenie sprawozdań, analiz i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania sportu na terenie gminy.
5) Organizowanie i koordynowanie wydarzeń o charakterze sportowym realizowanych przez urząd.
6) Nadzór nad gminnymi jednostkami działającymi w zakresie sportu, w tym realizacja zadań związanych z powoływaniem, likwidacją, łączeniem i przekształcaniem tych jednostek.
4. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji dotyczących przeprowadzenia na terenie gminy imprezy masowej.
5. Organizowanie i koordynowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym, realizowanych przez urząd,
6. Prowadzenie strony internetowej Dobrego Miasta, systemu informacji sms oraz profilu urzędu w serwisie społecznościowym facebook,
7. Organizowanie współpracy władz gminy z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami w zakresie kultury i sportu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Pawtel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Pawtel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-03 12:23:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-03 12:23:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-18 11:24:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony