ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referaty i samodzielne stanowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Referat Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich

Informacja ogłoszona dnia 2008-06-03 12:38:48 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Referatu - Wioletta Sokół, e-mail:
tel. 89 61 61 425, 89 61 53 939, 89 615 39 59, 89 513 20 40  pok. nr 22, 27, 28

Do zadań Referatu Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich należy:
1. Realizacja zadań związanych obsługą ewidencji działalności gospodarczej.
2. Przygotowywanie opinii dotyczących rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Nadzór nad prawidłowym naliczaniem opłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych oraz planowanie w budżecie Gminy wielkości środków finansowych pozyskiwanych z tego tytułu.
5. Realizacja zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie drogowym.
6. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.
7. Pełnienie nadzoru nad zgodnością wydatków gminy w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.
8. Opiniowanie projektów umów zawieranych przez gminę, aneksów do umów, zleceń i zamówień w zakresie zgodności wydatków z przepisami o zamówieniach publicznych.
9. Prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej, funduszy krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości realizacji zadań gminy z ich udziałem.
10. Opracowywanie projektów i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań gminy we współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu.
11. Opracowywanie projektów i przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań gminy ze środków pozabudżetowych.
12. Prowadzenie, zarządzanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych.
13. Monitorowanie funduszy Unii Europejskiej, funduszy krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, osoby fizyczne, rolników oraz informowanie i doradztwo w tym zakresie.
14. Organizowanie szkoleń o tematyce pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i realizacji projektów, kierowanych do organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osób fizycznych, rolników.
15. Opracowywanie strategicznych dokumentów programowych niezbędnych do aplikowania o fundusze Unii Europejskiej, krajowe i zagraniczne.
16. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
17. Okresowe analizowanie wielkości pozyskanych przez gminę środków pozabudżetowych.
18. Opracowywanie i wdrażanie planów, programów, strategii w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego gminy.
19. Przygotowywanie analiz, badań marketingowych dotyczących przedsiębiorczości na terenie gminy.
20. Inicjowanie przedsięwzięć i działań w zakresie polityki rozwoju lokalnego.
21. Prowadzenie bazy informacji o stanie gospodarki gminy, podmiotach gospodarczych oraz podejmowanych i projektowanych zamierzeniach gospodarczych.
22. Współdziałanie z organizacjami skupiającymi przedsiębiorców.
23. Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska miejskiego.
24. Monitorowanie wielkości zainteresowania inwestowaniem na terenie gminy.
25. Inicjowanie działań mających na celu promowanie gminy pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.
26. Nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy.
27. Sporządzanie ofert inwestycyjnych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu.
28. Współdziałanie z instytucjami rynku pracy.
29. Przygotowywanie okresowych analiz wielkości i skutków bezrobocia.
30. Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społeczno – gospodarczych w zakresie bezrobocia.
31. Inicjowanie przedsięwzięć i działań mających na celu promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową.
32. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań gminy.
33. Prowadzenie bazy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.
34. Realizacja zadań związanych ze zlecaniem zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
35. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań, zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie finansowym i merytorycznym, rozliczanie udzielonych dotacji, kontrola sprawozdawczości z realizacji zadań.
36. Opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie sprawozdawczości z realizacji tych dokumentów.
37. Przygotowywanie sprawozdań, zastawień i analiz wielkości środków publicznych przekazywanych organizacjom pozarządowym.
38. Organizowanie szkoleń kierowanych do organizacji pozarządowych o tematyce związanej z działalnością pożytku publicznego, rozwojem sektora pozarządowego w kraju, przepisami stanowiącymi podstawę działalności organizacji pozarządowych.
39. Inicjowanie działań mających na celu pobudzenie aktywności organizacji pozarządowych i ich udział w przedsięwzięciach i działaniach realizowanych przez gminę i jej jednostki organizacyjne.
40. Prowadzenie spraw związanych z przynależnością gminy do stowarzyszeń i związków międzygminnych.
41. Realizacja zadań związanych z wydatkowaniem środków z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji Osiedli w mieście.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Iwanek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Iwanek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-03 12:25:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-03 12:38:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Głowala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10 08:15:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony