ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia w Gminie Dobre Miasto koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
Og.0050.16.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.15.2024.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu jej działania.
Nr aktu prawnego
OK.0050.14.2024.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście dokonujących czynności kontrolnych
Nr aktu prawnego
Og.0050.13.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Dobre Miasto przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
OK.0050.12.2024.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
OK.0050.11.2024.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
Og.0050.10.2024.JS
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
OK.0050.9.2024.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Głównego Księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście do używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Nr aktu prawnego
Og.0050.8.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
FR.0050.7.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji