ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3291
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVIII/257/05 w sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/257/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3292
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVIII/256/05 w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/256/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3293
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVIII/255/05 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego w banku, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/255/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3294
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVIII/254/05 w sprawie: zmian w budżecie na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/254/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3295
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zXXXVI/253/04 w sprawie: powołania komisji doraźnej.
Nr aktu prawnego
XXXVI/253/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3296
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/252/04 w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Warmińskiego Związku Gmin.
Nr aktu prawnego
XXXVI/252/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3297
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/251/04 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
Nr aktu prawnego
XXXVI/251/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3298
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/250/04 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/233/04 z dnia 1 grudnia 2004r.
Nr aktu prawnego
XXXVI/250/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3299
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/249/04 w sprawie: uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2005.
Nr aktu prawnego
XXXVI/249/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3300
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/248/04 zw sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/248/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji