ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3301
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/248/04 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/248/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3302
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/247/04 w sprawie: rozpatrzenia skargi.
Nr aktu prawnego
XXXVI/247/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3303
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/246/04 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej w Dobrym Mieście z przeznaczeniem pod funkcję sakralną.
Nr aktu prawnego
XXXVI/246/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3304
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/245/04 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Kościuszki, Grunwaldzkiej, Malczewskiego, Orła Białego, Saperów, Sowińskiego i Legionów.
Nr aktu prawnego
XXXVI/245/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3305
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/244/04 zw sprawie: zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005".
Nr aktu prawnego
XXXVI/244/0
Status
Obowiązujący
Lp: 3306
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/243/04w sprawie: podjęcia współpracy z Gminą Dywity w sprawie realizacji "Pilotażowego Programu Leader +" w ramach Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
Nr aktu prawnego
XXXVI/243/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3307
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/242/04 w sprawie: budżetu gminy Dobre Miasto na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/242/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3308
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVI/241/04 w sprawie: zmian w budżecie na 2004 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/241/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3309
Data podjęcia
2004-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXV/240/04 w sprawie: przystąpienia do opracowania "Programu Rewitalizacji Miasta Dobre Miasto".
Nr aktu prawnego
XXXV/240/04
Status
Obowiązujący
Lp: 3310
Data podjęcia
2004-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXV/239/04 w sprawie: odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Nr aktu prawnego
XXXV/239/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji