ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3401
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XX/121/08 w sprawie: wniesienia udziału na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
XX/121/08
Status
Uchylony
Lp: 3402
Data podjęcia
2007-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XV/79/07 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XV/79/07
Status
Zmieniony
Lp: 3403
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XX/122/08 sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/79/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XX/122/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3404
Data podjęcia
2004-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXV/234/04 w sprawie: ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.
Nr aktu prawnego
XXXV/234/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3405
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XX/123/08 zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/234/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny zmienionej Uchwałą Nr LII/399/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2005 r., Uchwałą Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14 grudnia 2006 r., Uchwałą Nr XV/86/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 listopada 2007 r.
Nr aktu prawnego
XX/123/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3406
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XX/124/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Smolajny
Nr aktu prawnego
XX/124/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3407
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XX/125/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Cerkiewnik - kolonia
Nr aktu prawnego
XX/125/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3408
Data podjęcia
2008-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XX/126/08 w sprawie: przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 dla Burmistrza Dobrego Miasta
Nr aktu prawnego
XX/126/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3409
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/127/08 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXI/127/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3410
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/128/08 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Nr aktu prawnego
XXI/128/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji