ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Dobre Miasto do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
Og.0050.28.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy Dobre Miasto miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
Og.0050.27.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu opiekuńczo wychowawczo edukacyjnego Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
OK.0050.26.2024.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
FR.0050.25.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
IN.0050.24.2024.CR
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
IN.0050.23.2024.MZG
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem
Nr aktu prawnego
OK.0050.22.2024.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: użyczenia samochodu specjalnego – pojazd straży pożarnej.
Nr aktu prawnego
IN.0050.21.2024.CR
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.20.2024.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.4.2024.UM Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji udzielanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
OK.0050.19.2024.UM
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji