ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem
Nr aktu prawnego
OK.0050.22.2024.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: użyczenia samochodu specjalnego – pojazd straży pożarnej.
Nr aktu prawnego
IN.0050.21.2024.CR
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.20.2024.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.4.2024.UM Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji udzielanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
OK.0050.19.2024.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Dobre Miasto przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
OK.0050.18.2024.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
FR.0050.17.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia w Gminie Dobre Miasto koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
Og.0050.16.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.15.2024.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu jej działania.
Nr aktu prawnego
OK.0050.14.2024.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście dokonujących czynności kontrolnych
Nr aktu prawnego
Og.0050.13.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji