ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2861
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/137/08 w sprawie: określenia barw i flagi Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
XXII/137/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2862
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/136/08 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrego Miasta za 2007 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/136/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2863
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/140/08 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/140/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2864
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/141/08 w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
Nr aktu prawnego
XXIII/141/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2865
Data podjęcia
2006-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
II/6/06 Rady w sprawie: ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
Nr aktu prawnego
II/6/06
Status
Zmieniony
Lp: 2866
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/142/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
Nr aktu prawnego
XXIII/142/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2867
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/143/08 w sprawie: zmian w Statucie Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
XXIII/143/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2868
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/133/08 w sprawie: cen biletów za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
XXI/133/08
Status
Zmieniony
Lp: 2869
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/144/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/133/2008 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie cen biletów za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
XXIII/144/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2870
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/145/08 w sprawie: zmianiająca uchwałę Nr XVI/97 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/145/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji