ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3191
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/262/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 10 lutego 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/253/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji doraźnej.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/262/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3192
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVIII/261/05 w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia sołectwa Kosyń.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/261/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3193
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVIII/260/05 w sprawie: przyjęcia programu współpracy gminy Dobre Miasto z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/260/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3194
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVIII/259/05 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobre Miasto w granicach administracyjnych gminy, w podziale na obręby geodezyjne z wyłączeniem terenów Lasów Państwowych.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/259/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3195
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVIII/258/05 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobre Miasto w granicach administracyjnych miasta, w podziale na obręby geodezyjne.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/258/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3196
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVIII/257/05 w sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/257/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3197
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVIII/256/05 w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/256/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3198
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVIII/255/05 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego w banku, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/255/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3199
Data podjęcia
2005-02-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXXVIII/254/05 w sprawie: zmian w budżecie na 2005 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/254/05
Status
Obowiązujący
Lp: 3200
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zXXXVI/253/04 w sprawie: powołania komisji doraźnej.
Nr aktu prawnego
XXXVI/253/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji