ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3451
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/132/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/289/2001 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto oraz granic ich obwodów
Nr aktu prawnego
XXI/132/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3452
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Nr XXI/134/08 w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dobre Miasto
Nr aktu prawnego
XXI/134/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3453
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/135/08 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/135/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3454
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/139/08 w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i zasad przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Nr aktu prawnego
XXII/139/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3455
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/138/08 w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej Dobre Miasto - Knopin".
Nr aktu prawnego
XXII/138/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3456
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/137/08 w sprawie: określenia barw i flagi Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
XXII/137/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3457
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/136/08 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrego Miasta za 2007 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/136/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3458
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/140/08 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/140/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3459
Data podjęcia
2008-06-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXIII/141/08 w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
Nr aktu prawnego
XXIII/141/08
Status
Obowiązujący
Lp: 3460
Data podjęcia
2006-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
II/6/06 Rady w sprawie: ustalenia wynagrodzenia burmistrza.
Nr aktu prawnego
II/6/06
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji