ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie założeń do projektu budżetu na 2024 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.188.2023.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.187.2023.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady, sposób i tryb przeprowadzania kontroli przedsiębiorców, którym Burmistrz Dobrego Miasta udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób
Nr aktu prawnego
FR.0050.186.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania w Gminie Dobre Miasto operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
Og.0050.185.2023.JG
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem.
Nr aktu prawnego
OK.0050.184.2023.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXXVI/491/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie
Nr aktu prawnego
LXXVI/490/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna”.
Nr aktu prawnego
LXXVI.489/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXXVI/488/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu kontroli na lata 2023-2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobre Miasto w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków
Nr aktu prawnego
SK.0050.183.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji