ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dobre Miasto
Nr aktu prawnego
OK.0050.182.2023.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-09-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Nr aktu prawnego
USC.0050.181.2023.PB
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-09-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.180.2023.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dobre Miasto
Nr aktu prawnego
OK.0050.179.2023.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Dobre Miasto do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
Og.0050.178.2023.JG
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.66.2023.UM Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie aktualizacji wysokości dotacji udzielanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
OK.0050.177.2023.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
FR.0050.176.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Nr aktu prawnego
LXXV/487/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej w Barcikowie.
Nr aktu prawnego
OK.0050.175.2023.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
OK.0050.174.2023.UM
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji