ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/310/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Głotowo.
Nr aktu prawnego
LVI/376/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/309/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Cerkiewnik.
Nr aktu prawnego
LVI/375/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/308/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Bzowiec.
Nr aktu prawnego
LVI/374/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/307/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Barcikowo.
Nr aktu prawnego
LVI/373/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobre Miasto w roku szkolnym 2022/2023.
Nr aktu prawnego
LVI/372/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów, działającymi na terenie gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
LVI/371/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
Nr aktu prawnego
LVI/370/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu.
Nr aktu prawnego
LVI/369/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały nr XLV/291/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
LVI/368/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotraszewie, gmina Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
LVI/367/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji