ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Nr aktu prawnego
LVI/366/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji ulicy nieistniejącej w terenie.
Nr aktu prawnego
LVI/365/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
LVI/364/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrego Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
LVI/363/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
LVI/362/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dobrego Miasta.
Nr aktu prawnego
LVI/361/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Gminie Dobre Miasto
Nr aktu prawnego
Og.0050.105.2022.KK
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
Og.0050.104.2022.JG
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji ustalonej na rok 2022 podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto oraz aktualizacji ustalonej wysokości dotacji na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2022 r.
Nr aktu prawnego
OK.0050.103.2022.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji wysokości dotacji udzielanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto w 2022 roku
Nr aktu prawnego
OK.0050.102.2022.UM
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji