ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
OK.0050.163.2023.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
OK.0050.162.2023.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
OK.0050.161.2023.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
OK.0050.160.2023.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej w Barcikowie
Nr aktu prawnego
OK.0050.159.2023.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy Dobre Miasto miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
Og.0050.158.2023.ZP
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
OK.0050.157.2023.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
OK.0050.156.2023.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
OK.0050.155.2023.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
OK.0050.154.2023.AP
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji