ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
IN.0050.146.2023.JŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na pracownika w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
Og.0050.145.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na pracownika w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
Og.0050.144.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
Og.0050.143.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
Og.0050.142.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary – Malewskiej w Barcikowie
Nr aktu prawnego
Og.0050.141.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
FR.0050.140.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
IN.0050.139.2023.MZG
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrego Miasta.
Nr aktu prawnego
LXXII/483/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
Nr aktu prawnego
LXXII/482/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji