ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
FR.0050.216.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
OK.0050.215.2023.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.214.2023.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2024-2034 oraz projektu budżetu Gminy Dobre Miasto na 2024 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.213.2023.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: użyczenia części nieruchomości położonych w Urbanowie Spółce pod nazwą Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
IN.0050.212.2023.CR
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: użyczenia części nieruchomości położonej w Swobodnej Spółce pod nazwą Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
IN.0050.211.2023.CR
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Smolajnach Spółce pod nazwą Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
IN.0050.210.2023.CR
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia ulgi za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
OK.0050.209.2023.AP
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OK.0050.199.2023.UM Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 23 października 2023 r. w sprawie aktualizacji ustalonej na rok 2023 podstawowej kwoty dotacji na ucznia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto oraz aktualizacji ustalonej wysokości dotacji na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 2023 r.
Nr aktu prawnego
OK.0050.208.2023.UM
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
Nr aktu prawnego
OK.0050.207.2023.AŁ
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji