ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.63.2022.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobre Miasto
Nr aktu prawnego
OK.0050.62.2022.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
OK.0050.61.2022.AŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok
Nr aktu prawnego
BF.0050.60.2022.AS
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto
Nr aktu prawnego
IN.0050.59.2022.MZG
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście
Nr aktu prawnego
Og.0050.58.2022.JG
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia pisma przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Dobrym Mieście dotyczącego zakłócenia spoczynku nocnego przez bar "Dobrzanka".
Nr aktu prawnego
LIV/356/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dobrego Miasta.
Nr aktu prawnego
LIV/355/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 160541N - Tadeusza Kościuszki w Dobrym Mieście, poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
Nr aktu prawnego
LIV/354/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała – Dobre Miasto”.
Nr aktu prawnego
LIV/353/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji