ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Wojska Polskiego.
Nr aktu prawnego
LXXIX/505/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Dobrego Miasta
Nr aktu prawnego
LXXVIII/504/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXXVIII/503/2023
Status
Uchylony
Lp: 14
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXXVIII/502/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
LXXVIII/501/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Dobre Miasto z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024"
Nr aktu prawnego
LXXVIII/500/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie
Nr aktu prawnego
LXXVIII/499/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie
Nr aktu prawnego
LXXVIII/498/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Jesionowa na lata 2023 - 2030"
Nr aktu prawnego
LXXVIII/497/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kudypy o uznanie za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Dobre Miasto
Nr aktu prawnego
LXXVIII/496/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji