ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
Nr aktu prawnego
V/24/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kudypy o uznanie za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych Gminy Dobre Miasto.
Nr aktu prawnego
V/23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i określenia wysokości diet i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju przysługujących radnym Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.
Nr aktu prawnego
V/22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
V/21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2024-2034.
Nr aktu prawnego
V/20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrego Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
V/19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
V/18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Dobrego Miasta.
Nr aktu prawnego
V/17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobre Miasto na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Nr aktu prawnego
IV/16/2024
Status
Nieobowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr LXXIX/513/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dobre Miasto w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
IV/15/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji