ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2161
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/127/08 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXI/127/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2162
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/128/08 w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Nr aktu prawnego
XXI/128/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2163
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/129/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Garnizonowej i Jeziorańskiej w Dobrym Mieście uchwalonego Uchwałą Nr XII/104/99 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 sierpnia 1999 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 66 poz. 1102 z dnia 8 października 1999 r.
Nr aktu prawnego
XXI/129/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2164
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/130/08 w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/376/02 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobre Miasto
Nr aktu prawnego
XXI/130/08
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2165
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/131/08 w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobre Miasto na lata 2008-2015"
Nr aktu prawnego
XXI/131/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2166
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXI/132/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/289/2001 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre Miasto oraz granic ich obwodów
Nr aktu prawnego
XXI/132/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2167
Data podjęcia
2008-04-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Nr XXI/134/08 w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dobre Miasto
Nr aktu prawnego
XXI/134/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2168
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/135/08 w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/135/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2169
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/139/08 w sprawie: określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i zasad przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Nr aktu prawnego
XXII/139/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2170
Data podjęcia
2008-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
XXII/138/08 w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej Dobre Miasto - Knopin".
Nr aktu prawnego
XXII/138/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji